#13 Förändring i den nya tidsåldern

Födelse  
Topp Klar
Botten Grön
Skakad Ljusgrön
Komplement Röd
Chakra Hjärtchakrat
Quintessence Hilarion, Seraphis Bey
Pomander Grön, Vit
Tarot Döden
Kristall/Mineral  
Set Nya tidsålderns barn

Hjärtats upplysning

Karakteristik
Utrymme vid förändringar. Låt gammal karma dö för att ge plats åt nytt liv. 

Personlighet
Någon som funnit sig själv, och sin egen väg. Har släppt det gamla och funnit en ny början. Är i kontakt med sitt inre. Söker efter sanning. Älskar naturen. Ofta astrologikunnig, men tar sig an det från ett instinktsmässigt och intuitivt sätt, snarare än intellektuellt. Kan, på olika sätt, arbeta med människor i livets slutskede.
 

Gåvan
Att leda andra, genom lugn och vänlighet, till deras egna nya perspektiv. 

Utmaning
Det kan vara svårt att uttrycka sina känslor. Att känna sig som ett med naturen. Svårighet att ta beslut. 

Andlig nivå
Hjälper till att etablera kontakt med nuvarande ögonblicket och släppa taget om det gamla, hjälper till att släppa det gamla och med integration av information från högre medvetande. 

Mental nivå
Gynnar självförlåtelse. Minnen och det förgångna blir mindre viktigt, och vi lever istället "här och nu." 

Emotionell nivå
Tillåter användaren att släppa känslor. Ger möjlighet till frid och glädje genom att komma över fastlåsta känslor. Hjälper till att få ordning på känslor och att besluta vilka av dessa som ska få fortsätta och vilka man gott kan släppa taget om. 

Appliceras    
Över hjärtchakrat. 

Affirmation
Vid varje beslut finns en ny början 

Övrigt
Stödjer vid alla transformativa processer, som ex återfödelse och regression.
Hjälper till att komma ifrån "andlig materialism" dvs hur någon bestämt sig för att ex nå en viss upplysning, bara han eller hon mediterar si och så många timmar om dagen - utan att vare sig anden eller hjärtat egentligen är med. Oljan hjälper med insikten att hjärtats väg alltid tar den tid det tar...  

Döden - Starten på något nytt - det gamla får lov att vila så att de nya kan spira. Djup transformation och död åt egot. Djupgående förändringar. Lära sig gå igenom förändringar utan rädsla.
 

Livets Träd
Stigen mellan 6 Tipharet & 7 Netzach
Jämför #91