# 107  Ärkeängeln Tzaphiel

Födelse 20 december 2009 kl 11:00
Shire Farm, Linconshire, UK
Topp Opalskimrande turkos
Botten Djup magenta
Chakra Hjärt och Kronchakrat
Quintessence Maha Cohan
Pomander Turkos, djup magenta
Doft  
Set Ärkeängelset
 

En djupare aspekt av den Gudomliga feminina energin.

När vi rör oss genom #106 till #107 rör vi oss mot slutet av en tunnel som varit fylld med skuggor. Genom skymningens transformation ser vi också den framtid som möter oss med den djupare aspekten av den Gudomliga feminina energin. Den energi som finns i skapelsens känsloaspekt i den feminina sfären Binah, i livets träd.  Den eviga oceanen av medkänsla.

Den visar också den djupare aspekten av intuition och hjärtats inre vägledning.

Genom den här flaskans energi kommer den gudomliga feminina energin för att bistå alla som arbetar för det goda.

Den är en glimt, ett rop från en annan verklighet och dimension. Ett expanderande av det individuella till det kollektiva, och att uppleva sann expansion - en verklighet som inte är begränsande av kroppen

Det är också en räddningsflaska som kopplas till  kreativiteten B 43, och hjälper oss att förlösa blockeringar som har med vår kreativitet att göra. Att föra ljuset till Ananda Khanda chakrat och låta oss både tala genom hjärtat, och våga uttrycka oss med all vår kreativietet.

Gåvan: Energin i flaskan hjälper oss att ta oss igenom svårigheter och att därigenom bli starka och komma i kontakt med våra förmågor. Den hjälper oss att ge upp våra försvar för att kunna visa vår sanna visdom. En kärlek som ber oss att stanna kvar och inte ge upp.

Utmaningen: Nu kommer gryningen med nytt ljus och vi kan börja se och känna den frid som kommer när vi upplever att vi expanderar och inte känner oss begränsade av den fysiska kroppen.

Affirmation:
"Jag  är en ocean av medkänsla"
"Jag expanderar i kreativitet"

Jämför med andra balansoljor
B 0 #0 Andlig räddning - relaterad räddningsflaska
#1 Fysisk räddning - relaterad räddningsflaska

B 23 #23 Kärlek och Ljus - astrologisk koppling genom lejonet.
B 43 #43 Kreativitet - relaterad färg
B 49# 49 Den nya budbäraren - relaterad färg
B 62 #62 Maha Cohan - relaterad färg
B 85 #85 Titania - relaterad färg
B 103 #103 Ärkeängeln Haniel - relaterad färg
B 7 #7 Getsemane trädgård - numerologisk koppling
B 10#10 Krama ett träd - numerologisk koppling