Bottle #10 - Go Hug a Tree# 10  Krama ett träd

Topp Grön
Botten Grön
Skakad Grön
Komplement Röd
Chakra Hjärtchakra
Quintessence Djwal Khul
Pomander Grön
Set Utökat  Chakra Set
Tarot Lyckan

Kontakt med naturens hjärta

Karakteristik
Hjälper att fatta beslut. Renar och förlöser Karma. Det Du sår får Du skörda. Blandning av Gult och Blått - tillit till att förändringarna verkligen gagnar oss.

Personlighet
I kontakt med sitt eget "öde". Bryr sig om mänskligheten på en djup och ärlig nivå. En sann Empatiker. Oberoende.  Kontakt med naturen. Djupt empatisk, och kan fatta beslut utifrån andras väl och ve.

Gåvan
En ledare, utan att vara dominant eller destruktiv och som låter andra växa och ta plats.
Ser vad som behöver göras, och förmår att genomföra det. En god lyssnare.
Har en förmåga att se situationer från många olika håll.

Utmaning
Besatthet av det förflutna. Har inte båda fötterna på jorden. Är utanför jordens, och livets, rytm.
Oförstående inför vikten av andligt arbete.Att lära sig ge utan att förvänta sig något tillbaka.

Andlig nivå
Hjälper till med ärlighet och att heala jobbigt karma. Hjälper personen att se hur inre arbete snart får yttre positiva konsekvenser. Grundar, stabiliserar och expanderar Astralkroppen

Mental nivå
Skänker insikt om att det finns inre arbete som måste göras.
Renar och lugnar vid yttre störningar, och hjälper hjärtat få ro.

Emotionell nivå
Hjälper till att finna stabilitet när saker och ting har gått snett. Hjälper också att skapa en självständighet, och lugn i det. Användbar för att finna rum och perspektiv i livet.

Appliceras
Runt hela bröstet.

Affirmation
Jag har min plats i livet - och i universum

Övrigt
Flaskan som skänker det lugn och den beslutsamhet som kan vara nödvändig för andligt och mentalt arbete med det egna psyket, den egna anden och det egna känslolivet.

Tarot
Lyckan / hjulet
- Det yttre. Efter att ha varit i eremiten, kan man nu starta om. Man har upptäckt att allt som finns i det yttre är en spegling av det som finns i det inre. Det enda konstanta i livet är förändring. Även om egot inte nödvändigtvis vill ha förändring öppnar detta kort för just det. Vi behöver förändring för att utvecklas.
Det kan vara stilla i mitten av hjulet, som i stormens öga, även om det rör sig våldsamt i dess ytterkanter. De yttre omständigheterna håller på o förändras. Det finns inget att tveka inför - allt är tillrättalagt för Dej just nu.

Livets träd
Stigen mellan 4 Chesed & 7 Netzach
 

Jämför med andra balansoljor

B 53 #52, den upplysta varianten av #10

B 88 #88 Jadekejsaren är Hjulets andra resa

B 91 #91 Feminint ledarskap är #10 med en gnutta lust och mod i den gula dolda färgen

B 13 #13 Relaterad färg

B 63 #63 Relaterade färger
B 2 #2 skapar tillsammans med #42 den gröna #10

B 42 #42 skapar tillsammans med #2 den gröna #10