# 1  Fysisk räddning

 

Topp Blå
Botten Djup Magenta
Skakad Djup Magenta
Komplemen Orrange/Oliv
Chakra Tredja Ögat
Chakra Kronchakrat
Tarotkort Magikern
Quintessence Pallas Athena & Aelos
Pomander Blå
Pomander Djup magenta
Set Räddningsset
Set Chakra Set

I AuraSomas tidiga dagar var större vikt lagd vid de rent fysiska effekterna av oljorna. Vicky Wall och hennes livskompanjon Martaret Cockbain var båda terapeuter som i alla högsta grad stod mitt i verkligheten och därför också var uppmärksamma på hur oljorna verkade och hur människors kroppar reagerade helt fysiskt på dem.

Räddningsflaskorna har alla den djupa magentan i botten, och magentan innehåller alla färgerna, alla kroppens strålar och chakran. Tillsammans med den blå färgen skänks dessa lugn, och redan tidigt visade det sig att just #1 var den fysiska räddningen framför andra. Den används än i dag på varje del av kroppen som känner smärta eller som behöver lugn och frid - och går så under namnet fysisk räddning.

#0 B 0och #1 är lika, med den skillnaden att #0 har en smula rött också i det övre lagret. När vi funderar på dessa båda flaskor är det intressant att konstatera att vår andlighet aldrig kan bli större än vår fysiska kropp tillåter oss att tänka den - och därför är det också i den Andliga Räddningen #0 som den lilla extra droppen rött finns, medan den fysiska räddningen har kommunikationens blå halschakra som sin översta färg. Detta för att vi ska bli förmögna både att uttrycka det vi själva känner och därmed läka våra kroppar - men också för at bli en god mottagare i kommunikationen med vår kropp - lyhörda för dess behov.

Detta är grunden för AuraSoma, och det är mycket sällan som detta är en själsflaska; däremot ofta en flaska att arbeta med.

Att förstå och acceptera att vardagen är den sanna andligheten.

Karakteristik
Healerns flaska.

Personlighet
Starka maskulina egenskaper. Analytisk, Karismatisk och med fina ledaregenskaper.
Har empati och utstrålar frid.

Gåvan
Känner sina ideal och hur man ska realisera dem. Någon man känner sig berikad att vara med - spontana healingvibrationer

Utmaning
Att släppa taget - i synnerhet gamla svårigheter. Känsla av ovärdighet, skuld och dåligt självförtroende

Andlig nivå
Sammankopplar med det egna högre syftet - det högre tjänandet. Att omvärdera och släppa taget om tidigare trossystem - också från tidigare inkarnationer.

Mental nivå
Frigör tanken ex vid regressioner.  Vid koncentrationssvårigheter och minnesproblem.

Emotionell nivå
Stillar känslostormar, särskilt vid kriser. Ökar självförtroendet. Hjälper komma över separationsångest. Styrker det medvetna självförtroendet

Appliceras
Hårfäste, hals och nacke. Tredje ögat och öronen. Också vid direkt smärta på det ömmande stället. Räddningsflaska från 12 år och uppåt.

Affirmation
Jag är hel - Jag integrerar alla aspekter
Himlen inom mej - himlen utom mej

Tarot
Magikern
- Barnet tar sina första steg på sin vandring - en ny resa. De fyra elementen - Brickor, stavar, svärd och bägare. Allt finns på plats för att skapa våra liv. Vi skapar våra liv med våra tankar. Ta möjligheterna som finns här och nu. Fånga ögonblicket. Ge ut. All energi kommer att återvända till sitt ursprung. Pionjär.

Livets träd
Stigen mellan 1 Kether & 3 Binah
Jämför #79 & 101
Jämför med andra balansoljor

B 0 #0 Andlig räddning
B 2 #2 Närliggande färger i fridsflaskam
B 100 #100 Närliggande färger i Metatron
B 103 #103 Närmsta nyanser i Haniel
B 58 #58 Ljusaste nyans i Orion & Angelica
B 90 #79 Magikerns återresa

AuraSoma
Hem