El Morya
Ske Din Vilja

Grundtema: Ske din vilja.
Transformationstema:
Att känna tillit till Guds vilja
Kristaller: Safir, Blå Flourit, Sodalit, Lapis Lazuli och Blå Agat.
El Morya Balansolja

Den indiska Mahatman El Morya levde under sekelskiftet 1800-1900tal och var en av författarna (tillsammans med Kuthumi) till Mahatmabreven. El Morya sammanför den österländska och västerländska trossystemen genom att bl.a. kanalisera sina ord och tankar genom väl erkända medium som Alice Baley, Mdm Blavatsky och Gay Ballard.Energin från El Morya var också en av de grundande inom Teosofin.

El Morya ökar kommunikationen mellan den eteriska och de astrala kropparna för att föra in frid. Den har en stark beskyddande egenskap, och det Högre Jaget träder in i tillitsfull växelverkan med Guds vilja. Mycket hjälpsam och understödjande och ger en väldigt stark healingenergi. Är bra för människor som har haft stark friktion mellan sig själv och sina föräldrar eller under uppväxten. Hjälper till att balansera problem med moders/fadersgestalten, eller om man på andra sätt har saknat förebilder.

Mästaren är av den första strålen - kraften bakom medvetandets krona. Han öppnar dörren till tillit, acceptans och erkännande av och till de högre sfärerna, samtidigt som den hjälper oss att höra den stillsamma inre rösten. Han harmoniserar oss med de högre Universella lagarna, och bringar också balans i vår kommunikation - både genom de astrala och eteriska som de fysiska kropparna. Vidare hjälper El Morya oss att finna vårt eget livsmål och låter den blå energin från den Gudomliga Viljans källa strömma genom oss. Den blå energin är en del av det kreativa flödet, särskilt när han får verka tillsammans med Hilarion gröna väg - som i färg fulländas genom den turkosa Maha Cohan.

Berättelsen kring El Mora för fram flera spännande och och intressanta inkarnationen:

Abraham

Enligt berättelserna i Tora, de fem moseböckerna. bildade Abraham ett nytt folk; Israel. Abraham anses vara den förste monoteisten - den förste som trodde på en allsmäktig gud, och Gud utlovade åt Abraham och hans folk ett eget land om hans stam följde de bud gud gav människorna att följa. Det blev en svår hungersnöd under vandringen till det nya landet och Israel (Abraham och hans folk) tvingades söka skydd i Egypten. Där togs de alla till fånga och tvingades kvar i slaveri i 40 år. Moses lyckades föra dem ut ur Egypten och till det utlovade landet. Moses och Israel slöt förbund med gud vid Sinai berg där Moses mottog stentavlorna med budorden. Judarna anser att Moses var grundaren av judendomen.

Melkior

De persiska stjärntydarna, som evangeliet berättar om idag, är gåtfulla personer, och egentligen vet vi inte mycket om dem. Enligt legenden var de tre kungar som följde stjärnan till Frälsarens krubba. När de avbildas brukar det vara som en gammal europé, en medelålders asiat och en ung afrikan, detta för att visa att Jesus är världens Frälsare för att folk och alla generationer. Och även om deras namn är svåra att finna i texterna, lär de ha varit Kaspar, Baltasar och Melkior. Någon sätter likhetstecken mellan dessa tre vise män och tre av de sju heliga planeterna: Melkior är Venus, varvid hans guld representerade det ljus som Jesus skulle sprida i världen. Kaspar representera av Merkurius och kommer med myrra och Balthasar som frambar virak är månen.

 

Kung Arthur

Under den gamla tiden, drakarnas och trolldomens tid, fanns det i England en trollkarl som hette Merlin, och han var den största och mäktigast av dem alla. Med sin visdom och kunskap var han kungarnas och landets främste rådgivare. En av kungarna som Merlin hjälpte hette Uther, som han gav en trolldryck som gjorde att han såg ut precis som Gorlois, hertigen av Cornwall. Uther smög sig en natt in i hertigens slott Tintagel, och till och med Ygerna, hertigens fru trodde att han var Gorlois. Efter nio månader födde Ygerna en liten pojke som fick namnet Arthur…

 

När Arthur hade fötts tog Merlin honom från Tintagel, svepte in honom i ett gyllene tygstycke och bar honom till Sir Ector. Sir Escot var en ädel man, som Merlin litade på, och det var viktigt att den som tog hand om Arthur var pålitlig och uppfostrade honom bra. Merlin var Arthurs lärare, och lärde honom allt en kung kunde behöva veta på den tiden. Det enda Arthur inte visste var att han en dag skulle bli just kung över hela England. Merlin var också den som hittade svärdet Excalibur åt Arthur, och han fick det av den förtrollande vackra Nimue. Arthurs riktiga pappa, kungen av England, dog, och ingen visste vem den rättfärdige tronarvingen var. England var på gränsen till krig, och det brådskade att finna den nya kungen.

I ett stort stenblock hade Merlon bett bergsgudarna att hålla ett svärd fast tills den dag Englands rättmätige Kung kom och drog det loss. Mången ung och stark man provade men ingen klarade det. Det var först när den unge Arthur kom som svärdet lossnade utan problem, och samma dag dubbades unge Arthur till riddare och kröntes till Kung. En dag mötte han så sköna Guinevere och hon var så vacker att Arthur inte kunde sluta tänka på henne. Merlin sa åt honom att hålla sig borta från henne, hon skulle bara ställa till med bekymmer, men det brydde sig inte Arthur om, utan gifte sig med Guinevere.

Det kan också ha varit så att det var Guinevere hade med sig det legendariska runda bordet som hemgift, och kring det bordet samlade kungen de tappraste och skickligaste riddarna i landet för rådslag. En av dem hette Lancelot, och han blev häftigt förälskad i Guinevere, och hon i honom. Så kom det sig att Arthur en dag fick reda på vad hans fru och hans bäste vän hade för hemlighet, och det blev början på slutet för riddarna kring runda bordet. Det blev krig, och Arthur sårades så svårt att han till sist dog, och kvar fanns den åldrande Merlin - som under tiden blivit djupt förälskad i Nimue, som han också ordnade ett litet paradis för inne i ett bergsrum. I detta slutna rum levde de, sedan i total undanskymdhet hela sina resterande liv. Merlin lade också sina trollkonster på hyllan, och det sista han gjorde innan han beslutade att aldrig mer använda dem var att låta honom och Nimue bli unga på nytt, så att de fick ett helt liv tillsammans.

Thomas Becket

Thomas Becket föddes i London 1118 och studerade i både Oxford och Paris. 1155 utnämndes han av Henrik II till kunglig kansler, en ställning han hade till 1162, då han blev ärkebiskop av Canterbury. Som engelska kyrkans överhuvud kom Becket snart i konflikt med kungen då han vägrade underkasta sig kungamakten, och 1164 tvingades han att gå i landsflykt. Efter en försoning återvände han till England 1170. Konflikten var dock inte löst, och några oförsiktiga ord från kungen fick fyra riddare att ta saken i egna händer . De begav sig till Cantebury och den 29 december1170 mördade de Becket  i ett sidokapell i den stora katedralen.

Redan tre år senare blev han kanoniserad.

Thomas More

Thomas More  föddes den 7 februari 1478 i London och är en engelsk politiker, humanist, författare och visionär. Mest känd är han för sin vidsynta bok Utopia, som är en fiktiv skildring av ett främmande folks samhällsskick. Han skrev boken på latin och var också den som uppfann ordet utopi, som egentligen betyder ingensans.  I utopia fanns många av de mål som vi idag strävar efter, formulerade för över 500 år sedan. Religionsfrihet, sex timmars arbetsdag, långt gående ekvivalism och utbildning för både män och kvinnor är några av de mest intressanta idéerna.

More var nära vän till Erasmus av Rotterdam och beklädde flera höga statliga ämbeten under Henrik VIII. På grund av påvens vägran att godkänna kungens skilsmässa från Katarina av Aragonien kom det till en brytning mellan engelska kronan och den Heliga stolen. När More motsatte sig monarkens strävanden att bygga upp en självständig, av Rom oberoende statskyrka, kom han i svår konflikt med denne. Henrik VIII krävde att More skulle svära en ed som innebar att påvens överhöghet sattes ifråga. Detta vägrade More och sattes i fängelse 1535. Inom kort dömdes han till döden och avrättades genom halshuggning den 6 juli 1535. Huvudet förevisades på London Bridge

Thomas Moore

Irländsk 1800-tals poet:
"jag vet inte, jag frågar inte, om ditt hjärta är oskuld. men jag vet att jag älskar dej, vad du än är." Thomas Moore

El Morya inom Aura Soma

ElMorya    Hilarion     Kuthumi     Kristus      KwanYin      SaintGermain      LadyNada      SeraphisBey      Mikael      Gabriel