Ärkeängeln Mikael
Försvarar kärleken med sitt svärd

Ärkeängeln Mikael är Ljuset, Viljans och Uppenbarelsens ängel och hans namn betyder "Vem är som Gud". I Islam kallas han för Mikail, och sägs ha vingar av smaragd. I bysantinsk konst däremot avbildas han med kejserlig purpurmantel och en lång stav med en vimpel med texten: "Haigos haigos haigos", som betyder "Helig helig helig". Här i väst porträtteras han ofta klädd som riddare med sitt legendariska svärd .

Mikael representeras i Tarot av Tornet. Dess starkt transformerande krafter kan väl liknas vid Mikaels gyllene svärd som skär av våra stigmatiserande band till det jordiska. Detta svärd, liknas vid tornet, för att det gör oss fria i tanken och anden, och lösgör oss från det som håller oss fast.

I Sverige firar vi namnsdagen den 29 september. Fram till 1773 var denna dag en helgdag, och så sent som i början av 1800-talet var det mycket vanligt att tjänstefolket hade sin frivecka i samband med Mikaeldagen, eftersom dagen var lagstadgad flyttningsdag för tjänstefolk. Därför blev det många marknader i samband med Mikaeldagen, och den traditionen lever kvar på flera håll, men under det mer folkliga namnet Mickelsmäss.

Mikael inom Aura Soma

ElMorya    Hilarion     Kuthumi     Kristus      KwanYin      SaintGermain      LadyNada      SeraphisBey      Mikael      Gabriel