Ljusarbete
Att läka jorden

Ljusarbete är ett stort och spännande område, som har lika många ingångar och utfall som det finns ljusarbetare. Vi är alla ljusarbetare, vissa oftare och mer medvetet än andra. Men det finns ingen som inte vid någon tidpunkt är med och sprider ljus omkring sej.

Lika spännande som detta område är, lika svårt är det att skriva om. I synnerhet om man vill hålla det fritt från dogmer och allmängiltiga sanningar. För det klassiska ljusarbetet är ju ett djupt personligt arbete - något som ser fullständigt olika ut för olika människor. Och om en person försöker få andra att anamma sin privata världsbild, eller presenterar sina upplevelser som allmänna sanningar blir det oftast missförstånd och kaotiska följder. Organiserad religion har gjort misstaget om och om igen, och fortsätter hamna i trångmål, och även krig när det är som värst, och då förtas mycket av det ljus som nästan alla har som gemensam utgångspunkt.

Så jag kommer inte presentera något facit här, utan bara min personliga upplevelse och mina egna tankar kring vad ljusarbete innebär för mej. Sedan får du själv se vad som ger återklang i Ditt eget hjärta och avgöra vilken som är din egen sanning.