Kuthumi
Kommunikation med änglar och djur

Grundtema: Förbindelsen mellan änglarnas energier, och människornas.
Transformationstema: Kontakt och utbyte mellan devor, växt- och djurväsen.
Kristaller: Topas, Citrin, Gul kvarts, Bärnsten
Kuthumi Balansolja

Kuthumi förvandlar förvirring till klarhet, och hjälper oss att föra in positiva egenskaper i våra liv. Han är särskilt användbar vid kanalisering och för att komma i kontakt med högre medvetande - i synnerhet när det handlar om änglariken och dess dimensioner. Den representerade färgen (gul) är dessutom den som ligger närmst det rena ljuset. Därmed skänker Kuthumi också perspektiv som ligger bortanför tidens ramar och begränsningar, och i synnerhet tillsammans med El Morya ger de chans att se bortom både tid och rum.

Mahatma Kuthumi historia hjälper oss att få svar i tider av stora förändringar, rädsla i allmänhet och u synnerhet tendenser gentemot arrogans mot det intellektuella - själv var han nämligen just detta; en förändrare och intellektuell.

Kuthumi var Punjabi, vars familj hade bosatt sig i Kashmir. Men han lämnade snart det livet för att studera; från 1850 var han i Oxford och 1854 bidrog han med ”the Dream of Ravan” till Universitetstidningen i Dublin. Han tillbringade sedan lång tid i Dresden, Wurzberg, Nürnberg och vid universitetet i Leipzig. Det var också där han 1875 besökte Dr. Gustav Theodor Fechner - en av den moderna psykologins fäder. Sina sista år i jordelivet spenderade han i sitt eget LamaKloster i Shigatse i Tibet. Hans enda kontakt med yttervärlden från denna tid och till hans uppstigning är ett antal brev till hängivna före detta studenter. Dessa brev finns nu bevarade på Brithish Museum.

Precis som de andra mästarna har Kuthumi vandrat genom flera inkarnationer:

Thutmose III

Vi vet inte hur gammal Den Egyptiska Faraon Thutmose III blev, men dock att han regerade mellan 1479 - 1425 f.kr. Hans födelsenamn, Thutmose, betyder "Född av guden Thot" och hans tronnamn: Menkeperre "Res manifestation är varaktig". Och hans grekiska namn är Djehutymes III. Hans far var Thutmose II och hans mor en haremsdam vid namn Isis. Han gifte sig senare med sin faster Hatschepsut, sin halvsyster Neferure och 6 andra fruar; Menhet, Menwi, Merti, Sitiah, Nebetta och Hatschepsut-Meryetre, med vilka han sedan samregerade under denna den 18:e dynastin i nya riket. Under sitt liv fick han 6 döttrar; Merytamun, Menkeperra, Isis, Meryatamun, Nebeniunet, Nefertiry, och en son; Amenhotep II

Thutmose III ledde flera militära expeditioner både till Syrien, Libanon och Nubien. Under Hatschepsuts regering hade de Libanesiska furstarna övergivit sin trohet mot Egypten och allierat sig med Mitanni. Efter 2 år som självständig regent angrep han mellanöstern, intog Gaza och Yehem samt Megiddo (efter 7 månaders belägring). Varje sommar därefter angrepp man Syrien från kusten (med hjälp av trupptransporter per båt) i 18 år. 350 städer föll under Egyptens krona. Kulmen i dessa krigståg var slaget om Kadesh. För att bättre kontrollera Nubien lät man rensa kanalerna vid Assuan för att trupperna skulle komma fram lättare. Efter Hatschepsuts, hans faster och fru, död förstörde han så många avbildningar av henne som han bara kunde. Detta reflekterade en tro att om hon utplånades i bildform kunde hon inte ha ett liv i himlen. Det är inte helt säkert att ansvaret låg hos Thutmose eftersom bilderna av Hatschepsut började förstöras först i slutet av hans regeringstid och dessutom fortsatte med oförminskad kraft under deras son Amenhotep II´s styre.

Thutmose III byggde ett unikt tempel - Festivalhallen. Hovet var under denna tid multikulturellt. Det bestod bl.a. av fruar som han gift sig med av diplomatiska och politiska skäl såsom de syrianska prinsessorna Menhet, Menwi och Merti. Han lät också besegrade staters prinsar (gisslan) bo vid hovet för att lära sig Egyptiska seder och bruk. Efter som övergång begravdes han i Tebe (Kungarnas dal) men hans mumie hittades i mumiegömman i Deir el-Bahari. Graven upptäckt 1891 och var då helt förstörd.  
 

Pythagoras  

Pythagoras föddes på den grekiska ön Samos i byn Pythagorian c:a 569 f kr och var den stora instiftaren av Pythagoréerna i Crotone i södra Italien, ett esoteriskt sällskap som ägnade sig åt numerologi och matematik. Pythagoréerna ägnade sig dessutom åt musikteori, och harmonin mellan strängar av olika längd. Ur denna teori utvecklades sedan teorin om sfärernas musik, vilket innebar att hela universum var genomsyrat av harmoniska och musikaliska samband, som givetvis i grundade sig i matematiska. Det matematiska tankesättet hos pythagoréerna var alltså det som inom matematikfilosofin kallas matematisk realism eller platonism. Jämför detta tankesättet med den sympatiska resonansen.

Vi vet att pythagoréerna kände till Pythagoras sats och det är därifrån den fått sitt namn. Den var dock känd långt före pythagoréerna, men Pythagoras var den förste som kunde bevisa den. Pythagoréerna hade någon form av andligt inflytande på gnosticismen, bland annat använde begreppet monad som sedan plockades upp av gnostikerna. Pythagoréernas viktigaste symbol var femhörningen, pentagrammet, som i sig innesluter bland annat det gyllene snittet, ett känt numerologiskt samband. Eftersom pythagoréerna var viktiga föregångare för alkemister, kabbalister och andra numerologer och magiker, kom deras femhörning att inom vissa kretsar förknippas med svartkonst och blev en symbol för ondskan.

Enligt sägnen ska även Pythagoras ha gjort en kopp som kallas "the fair drinking cup". Denna kopp har den funktionen att det går att fylla den upp till en viss nivå men om man fyller över denna rinner allt i koppen ut, detta för att alla alltid skulle få dricka samma mängd vin. Han dom 475 f.kr och på Capitolium i Rom finns en byst av en man i turban och med pipskägg, som misstänks föreställa Pythagoras.

Balthazar
En av de tre astronomerna, och tillika kung av Egypten, som följde stjärnan i Betlehem och människosonen som Jungfru Maria just fött där.

Shah Hahan
Byggde gravmonumentet Taj Mahal i Indien, när hans fru dog i barnsäng för deras 14:e barn.

Den Heliga Sankt Francis från Assisi

Den helige Franciskus, eller Guds lille fattige som man ibland också har kallat honom, föddes år 1182 i den lilla staden Assisi. Staden är belägen i mellersta Italien och Francis tillhör idag ett av våra mest uppskattade helgon. Hans fader Bernadone var en av Assisis rikaste köpman, en rikedom Franciskus dock snart skulle vända ryggen. Franciskus föddes i en tid då de italienska städerna låg i ständig strid med varandra, och hans radikala avståndstagande från "världen" får ses mot bakgrund av den grymhet och förödelse som följde i spåren av dessa härjningar.

Som en skapelsens präst och medeltida profetgestalt ställer Franciskus in sig i raden av de helgon och andliga vägledare som långt efter sin död har fått stor betydelse för människors självmedvetande. Vi ser honom ofta omgiven av Umbriens kullar, träd och källflöden och uppvaktad av allehanda fåglar och fiskar, som han verkar ha hyst en särskild kärlek till.

Enligt traditionen skall den fruktade vargen Gubbio efter Franciskus stränga förmaningar ha givit upp sin blodtörst på människorna - ett av de många tecken och under som är förknippade helgonet. I enlighet med Franciskus synnerligen personliga förhållande till skapelsens alla inbyggare och det radikala freds- och kärleksbudskap han och hans bröder predikade och levde i enlighet med, är grundstämningen i denna ikon präglad av pastoral vila. En sådan känsla av harmoni och förnöjsamhet inställer sig hos dem som med handen på hjärtat kan säga "frid och allt gott!". Dessa hälsningsord - på latin: pax et bonum - var för Franciskus och hans medvandrare långt ifrån tomma ord.

Precis som apostlarna och dominikanerna, som också på olika sätt fick stor betydelse för den andliga förnyelsen under medeltiden, gav franciscus och franciscanerna sig ut på gator och torg för att förkunna Guds rike och med evangelisk kompromisslöshet tätt följa i Jesu spår. Deras budskap var i radikal mening detsamma som Jesu budskap, och den profetiska glöden och deras personliga exempel på tro, efterföljelse och självuppoffring i kärleken till Gud och nästan, gjorde starkt intryck på de människor de mötte.

När vissa i motstånd mot den träffsäkerhet med vilket Franciskus ofta tog till orda vägrade att lyssna till honom, vände han sig istället till fåglarna, eller till fisken i Rietisjön, som han talade till som hade de haft mänskliga öron. Det berättas om fåglar, harar, syrsor, lamm och fiskar följde honom eller kom till honom som till en nära vän och förtrogen. Detta bekräftar det intima förhållande helgonet såsom naturmystiker hade med allt levande, något som också kan tolkas som en poetisk hänsyftning mot alltings enhet - unio mystica - och den fullkomliga skapelse som är i antågande efter denna tidsålder.

I materiell mening lämnade inte Franciscus efter sig mer än det han i bokstavlig mening stod och gick i. Och den enkla kåpa han bar på fram till sin död år 1226, bevaras alltjämt som en dyrbar relik i Basilica di San Francesco i Assisi. Det andliga arvet efter ett helgon som Franciskus är långt större och rikare än vad som går att formulera på några enstaka rader. Den mest kända och pregnanta sammanfattningen av den anda och livshållning som han gav uttryck för finner vi i den s.k. kallade Franciskusbönen.

Herre, gör mig till ett redskap för din fred.
Låt mig bringa kärlek där hatet råder.
Låt mig bringa förståelse där orätt har begåtts.
Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder.
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.
Låt mig bringa tro där tvivlet råder.
Låt mig bringa hopp där misströstan råder.
Låt mig bringa ljus där mörker råder.
Låt mig bringa glädje där sorgen råder.

O, Mästare, låt mig inte så mycket
söka att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket söka att bli älskad som att älska.

Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv
som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man uppstår
till det eviga livet.

Kuthumi inom Aura Soma

ElMorya    Hilarion     Kuthumi     Kristus      KwanYin      SaintGermain      LadyNada      SeraphisBey      Mikael      Gabriel