Kristus
Kompromisslös fridsfurste

From The Last Supper, Leonardo da VinciKristus Jesus Sananda - Den utan tvekan mest kända av alla mästare. Det gör också Kristus till den som det är allra svårast att skriva om, framför allt för att de flesta, åtminstone i västvärlden, redan har någon form av relation till honom och till de energier han representerar.

Den faktiska historia och myt vi känner kring Honom är redan känd; född i ett stall i Betlehem, ödmjuk men hänsynslös förkämpe för sin tro på livet och Kärleken; dyrkad, förföljd, korsfäst och uppstigen. Också de mer kontroversiella detaljerna kring Hans liv, som först under de senaste århundradets frihet fått chans att spridas till massorna, känner de flesta, ex. kärleksrelationen med Maria Magdalena.

Sedan har vi det som bara under de senaste årtiondena börjat spridas till människorna, och det är den kraft, med vilken Jesus fortfarande gör mirakel, materialiseras, läker och lyfter oss här på jorden. Sanada är hans andliga namn, och det namn han har som uppstigen mästare; Kristus Jesus Sananda. Jesus själv var Essé, och det finns fantastisk läsning att finna omkring Jesus egen världsbild i Esséevangelierna. Om Jesus själv finns antagligen den närmaste beskrivningen inte i bibeln, utan i Thomasevangeliet.

Kristus representerar en av de högsta transformerande och försonande energierna, och närhelst vi ber så är han där. Inget ögonblick är för litet för Kristus att närvara vid, och ingen tanke för obetydlig. Att känna hans storhet i våra liv är en gåva som kan hjälpa oss själva att också bli större.

Kristus inom Aura Soma

 

ElMorya    Hilarion     Kuthumi     Kristus      KwanYin      SaintGermain      LadyNada      SeraphisBey      Mikael      Gabriel