Hilarion
Vägen, Sanningen och Ljuset

Grundtema: Vägen, Sanningen och Ljuset.
Transformationstema: Kärlek ger inre ljus och sanning.
Kristaller: Smaragd, grön flourit, grön kalcit, akvamarin, moldavit. mossagat.
Hilarion balansolja

Hilarion väcker upp de högsta hjärtaspekterna - och när vi finner sanning, finner vi också djup inre frid. Ger oss också. Detsamma gäller det omvända - finn frid så att vi kan finna sanningens visdom. Hanstärker förbindelsen mellan känsla och förståelse, hjälper oss att komma i kontakt med vår egen sanning och stöder vår sanna identitet samt känslan för att ta ansvar för oss själva.

Hilarion är vägen. Den fullständigt harmoniska blandningen mellan den högre, Gudomliga viljan i det blå (El Morya) och den lilla privata viljan i det gula (Kuthumi) - och precis där mellan dem båda ligger Vägen, Sanningen och Ljuset. Hilarion själv har funnit den genom ett litet antal inkarnationer här på jorden.

Hilarion 

Den hellige Hilarion föddes år 291 i Tabhata, söder om Gaza i Palestina. Hans föräldrar sände honom till Alexandria för att studera. Det var där som han upptäckte Kristendomen, och som femtonåring lät han döpa sig. Han studerade en tid för självaste Antonius, munkväsendets fader, som här var på höjden av sin berömmelse. Men ganska snart kände Hilarion att byn och livet kring Antonius, var för fullt av människor; lycksökare, sjuka och dyrkare, så han drog sig ut i öknen. Här ville han finna Gud i total ensamhet.

År 306 for han tillbaka till Gaza för att göra upp med sitt förflutna, där han fann sina föräldrar döda. Han gav allt han ägde till sina bröder och till de fattiga och begav sig ut i öknen igen och bosatte sig mitt emellan en strand och ett träsk, en mil söder om Majuma, för ett sant eremitliv. Du kan själv läsa om detta i Apg5. Han bodde i en cell som han byggde av soltorkad lera, som var bara precis så att kroppen kunde få plats att ligga i den, så den liknade mer en gravkista än ett hem.

Hilarion ägde bara en lång skjorta, som han tog på sig och använde tills den något år senare var söndersliten, och tog först då av sig den och bytte till en ny. Under de första åren åt han bara några handfullar sviskon om dagen, och alltid först efter solnedgången. Undernärd av den ensidiga kosten började han så småningom att äta grönsaker, bröd och olja, och levde sedan på detta sätt i över 50 år.

Under sin tid i öknen fick han efter hand många besökare som ville lära av honom, i synnerhet kvinnliga lärjungar. Men efter hand fick Hilarion nog och ville fly ut i sin Gudomliga ensamhet, och de sista åren av sitt liv var han mer eller mindre på flykt mest hela tiden för att få chans att gå sin egen väg, på sitt eget sätt. Han dog ca år 371 och blrv begravd i Paphos

Hilarions minnesdag är den 21 oktober.

Saulus / Aposteln Paulus

Apostlagärningarna 9
3Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom.
4Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?"
5Han frågade: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den som du förföljer".
6"Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra."
7Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen.
8Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus.

Före händelsen som beskrivs i Apg9 hade Saulus ställt till med en stor scen i församlingen och dragit både män och kvinnor till fängelse för att de hädat och kallat Jesus för Guds son, och nu var han på väg till Damaskus för att göra samma sak i synagogorna där. Saulus var bland annat med här och stenade den första kristna martyren; Stefanus. Men Saulus och stoppades på vägen av Kristus, som gav honom andra direktiv. Detta uppenbarelseljus var så starkt att Saulus vare sig kunde se, äta eller dricka tre dagar. Och den inre omvälvelsen var så stor att Saulus omedelbart, efter att han fått syn och kraft tillbaka, startade sitt nya liv, som Guds tjänare.

Detta skedde år 40, och människorna i synagogorna blev minst sagt häpna när Saulus, den största förföljaren av den Kristan läran, med stark tro och stämma predikade om Guds Son - Jesus.

Judarna var konfunderade, och konspirerade att mörda Saulus. och även om också lärjungarna kunde vara lite skeptiska till Saulus, hjälpte de honom att fly till Jerusalem. Det var först efter att de hört Saulus predikningar själva som de blev fullständigt övertygade om att han var Guds tjänare, och efter en kort tid fick han namnet Paulus av dem, och det var Paulus som skrev de brev som återfinns i bibeln, fulla av visdom och lärande kring det kristna livet.

Paulus var inte säker i Jerusalem, och han flyttade år 45 till sin födelsestad Tarsus, i dagens Turkiet. Därifrån gjorde han sedan, fram till sin död år 62, fyra olika missionsresor runtom i Medelhavet.

Hilarion inom Aura Soma

ElMorya    Hilarion     Kuthumi     Kristus      KwanYin      SaintGermain      LadyNada      SeraphisBey      Mikael      Gabriel