Saint Germain
Transformation och ödmjukhet

Saint Germain har några kraftfulla inkarnationer bakom sig, som alla på olika sätt visar på den villkorslöshet, transformation, upptäckarglädje och andlighet som St. Germain också representerar för oss idag. Man ser också här att precis som under sekelskiftet, har han haft också många tidigare liv tillsammans med sina andliga bröder El Morya och Kuthumi.

Överstepräst
St Germain var en av de högsta prästerna i Renhetens Tempel på Atlantis. Och det är också genom just den transformerande violetta flamman han fortfarande arbetar med och genom oss, från sitt uppstigna tillstånd.

Josef
En av de mest kända inkarntionerna för St Germain är den som beskyddare, och fader, till Jesus Kristus Sananda. Snickaren och hantverkaren i Nazaret som tillsammans med sin hustru, med hjälp av esséernas insikt och visdom, får det stora ansvaret att föda och uppfostra en mästare. Den ödmjukhet och kraft som Josef visar är vida känd och kan knappt överskattas.

Merlin
Merlin är en av de mest kända trollkarlarna genom tiderna och den sista riktigt stora druiderna. Han  var som häxmästare rådgivare åt både kung Vortigern, Uther Pendragon och kung Arthur. Det finns så många, och skiftande, legender kring Merlin att det är omöjligt att försöka återge dem alla. Men klart är att han hela tiden drogs mellan det onda och det goda, mellan svart och vitt. Detta var under den tiden, för mellan 1000 och 1500 år sedan, då kampen mellan det mörka och det ljusa inom magin var som starkast. Merlin tvingades hela tiden välja bort det onda, med aktiva och ibland kostsamma val, till förmån för det goda. 

Fransice Bacon
Francis Bacon föddes den 22 januari 1561 och var redan tidigt en riktigt framstegsoptimist som lärde ut att människan, med vetenskapens hjälp, åter kunde ta makten över den natur som varit förlorad sedan syndafallet. Han var i hela sitt liv mån om att vetenskapen verkligen skulle gagna hela mänskligheten och såg till att publikationer med de nyfunna kunskaperna kom allmänheten till del. I boken Det nya Atlantis beskriver Bacon ett idealsamhälle som utformats av och för forskare och det föll förståss i osedvanligt dålig katolsk jord, och skapade en polymik mellan Bacon och kyrkan som avslutades först vid hans död den 9 april 1626

Profeten Samuel
Samuel var den sista hebreiska lagmannen från Israel ca 1000 f.kr. 


Christoffer Columbus
Columbus är den som i västvärlden fått äran för att1492  ha "upptäckt" Amerika, den Nya Världen, och vad man än anser om det kan man inte komma ifrån att han var en av de första och största upptäcktsresande, ivrigt stödd av Kung Ferdinande och Drottning Isabella av Spanien. Columbus levde mellan 1451-1506.

St. Germain in om Aura Soma

ElMorya    Hilarion     Kuthumi     Kristus      KwanYin      SaintGermain      LadyNada      SeraphisBey      Mikael      Gabriel