Ärkeängeln Gabriel
Bär bud

Ärkeängeln Gabriel betyder "Man av Gud" är bebådelsens och uppståndelsens ängel, som mest är känd som den som kommer med bud om nytt liv. Det var Gabriel som bringad budet om Jesus till Maria (Luk 1:26) och om Johannes Döparen till Elisabeth och Zacharias (Luk 1:19). I Islam kallans Gabriel för Jibrail och porträtteras gärna med tusentals vingar och hår av saffran.. Han sägs ha givit instruktioner till Muhammed om hur Koranen skulle nedtecknas och utformas.

I västerländsk konst avbildas Gabriel ofta med nådens och renhetens lilja i handen.

På samma sätt som Gabriel gav liv åt Marias inre, är han en representant för Den heliga Graalen, och det villkorslösa eviga liv som det berättar om - på vilket sätt det än manifesteras. Bägaren, eller blodsbandet, av kärlek och uppståndelse kan vi alla märka när vi sätter oss ner i meditation vid vatten. Gabriel kommer när vi upplever oändligheten vid solnedgången över havet, eller den stilla rörelsen i en bäck. Titta upp, och se hur Gabriel ler mot Dej.

 

Gabriel inom AuraSoma #68  #95

ElMorya    Hilarion     Kuthumi     Kristus      KwanYin      SaintGermain      LadyNada      SeraphisBey      Mikael      Gabriel