Chakra
Vår inre regnbåge

När du ser en regnbåge sträcka sej från horisont till horisont blickar du också in i ditt inre. Samma färger som rör sig över humlen, rör sig också inom dej. Det är dina chakran. Chakra är sanskrit och betyder hjul eller energivirvel och man kan se det som energnav i kroppen som samverkar med vårt fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande – en slags energicentra som bildar en förbindelse mellan kropp, själ och psyke.

Läran om chakran och energier härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner, i Fjärran Östern har man använt sig av läran i över fyratusen år. I mer än tvåtusen år gamla skrifter, på sanskri (चक्र), från Tibet talas det om chakran. Chakra ingår också som grund i äldre indisk läkekonst. Denna har en holistisk syn på människan och tar hänsyn till oss som fysiska, emotionella, mentala och andliga varelser - en konst och inställning som är viktig att återvinna till dagens samhälle.

Så insikten om vår inre regnbåge är inget nytt, även om det är först under de senaste decennierna läran på allvar har nått oss här i väster. Man kan säga att varje chakra består av en energi eller våglängd som vi gett vissa namn och beskrivningar. Chakra finns alltså inte som något i egentlig mening "fysiskt" i kroppen men kan liknas vid en "bro" mellan fysiska kroppen och auran.

Läran om Chakra kan till en början ses lite som hokus pokus, men för skeptiska empiriker så har faktiskt modern vetenskap och teknologi visat att vi har en större samling av elektromagnetiska kanaler från kroppen vid dessa så kallade Chakran. Men som alltid är det den egna upplevelsen som är den viktiga och intressanta.

I den traditionella läran om Chakran är de 7, och placerade längsmed ryggraden från bäckenbottnen till hjässan. Var för sig relaterar de till våra fysiska organ och psykiska och emotionella egenskaper i kroppen. 

Utöver dessa 7 chakran tror jag att det kan finnas ett oändligt antal högre och lägre chakren, det är helt enkelt upp till varje människa att bestämma hur det ser ut i hans eller hennes kropp och värld. Utöver de sju första kommer jag dessutom särskilt ta upp två chakran som många människor idag känner sig påverkade av och arbetar med. Det ena är det turkosa Ananda Khandachakrat, eller Thymuschakrat som sitter mellan hals- och hjärtchakrat. Det andra är den magentafärgade inkarnationsstjärnan som finns ovanför kronchakrat.

I vår utveckling är alla våra chakran ett, det är inte så att vi använder ett ibland och ett annat en annan gång. I varje situation vi är befinner oss i använder vi allt som finns inom oss, men energierna från chakrana spelar var sin roll och bildar tillsammans en helhet. 

Man kan likna våra kroppar, och vår aura, vid stora energimottagare. Vi tar in och utbyter energi med allt levande som finns runt omkring oss: människor växter och djur. Från planeten jorden, solen, resten av vårt solsystem och hela kosmos och Alltet. Men också från relationer, andras tankemönster, handlingar och skeenden – som ju är de materialiserade effekterna av människors handlande.  

Chakrana drar in denna livsenergi till kroppen och varje Chakra distribuerar sedan energin vidare till resten av kroppen och själen. Låt oss för enkelhetens skull likna det vid ett hisschakt. Skulle ”hisschaktet” bli blockerat på något ställe skulle hissen inte nå våningarna ovanför. Då dessa subtila kanaler är sammanlänkade försöker dom andra Chakrana jobba hårdare för att fortsätta att dra in samma mängd livsenergi till kroppen vilket skapar en obalans även i dom övriga Chakrana.    

En lite enkelt iakttagelse du kan göra är att lägga märke till var smärtor och obehag först dyker upp när du blir stressad, arg eller trött. Detta skulle kunna tyda på någon form av obalans i något av dina Chakran.  

Får du först huvudvärk är det 6:e Chakrat, ont i knäna är 1:a Chakrat och magkatarr tyder på obalans i 3:e Chakrat. Vidare kan t.ex. ett överaktivt 3:e Chakra ge stor mage, under aktivt 5:e Chakra kan ge värkande skuldror eller ond hals och dålig förbindelse med 1:a Chakrat kan ge onda knän för att bara nämna några få obalanser. Det intressanta blir sedan att se vad respektive chakra representerar på en mental, emotionell och andlig nivå, och eventuellt kan man påbörja en fysisk healing genom att arbeta med det inre.

Underaktiva Chakran kan innebära att man undviker vissa saker och överaktiva att man har en kronisk fixering av dessa. Genom inblandning från den yttre miljön har vi en benägenhet att upprepa misstag tills vi lärt oss vad som gagnar oss bäst. Du kan efter det fundera på vad du har för gamla, icke fungerande och negativa vanor som har en tendens att upprepa sig och som kan påverka ditt humör och din energi. Dessa behöver inte vara så svåra att förändra eller påverka, så att du till slut kanske påverkar ditt inre så pass mycket att symtomen faktiskt försvinner helt.  Och i det här arbetet kan chakrana antingen som symboler, eller rent faktiskt, hjälpa till!  

Huvudorsaken till att jobba med och att försöka förstå vad chakran är, är att skapa en helhet inom oss själva. Att förstå hur våra chakran fungerar och hur de står i relation till vårt medvetande är att börja förstå oss själva och i och med det kan vi öppna för att göra våra livsval med balans och insikt.  

Att balansera sina chakran
Naturen är också ett av de mest kraftfulla sätten att balansera sina eterkroppar på. Krama ett stort träd och känn hur du blir lika stadig. Ligg i gräset på en stor äng och känn hur du sprudlar och spirar av energi. Eller låt en stor sten, eller urberget självt, ta emot den tyngd du inte längre själv vill ha, och gå vidare i livet med lättare steg.

Att hålla sig själv balanserad handlar om att älska sig själv villkorslöst. Kärleken är den mest livfulla, vitala energin i livet. Alfa och Omega. Gå in i en meditation och se dej själv bada i det villkorslösa ljus som kärleken för med sig, och upplev dig själv som fullständigt balanserad.

Eftersom chakrana vibrerar i olika färger är det alltid ett bra sätt att arbeta med chakrana genom färgerna. Att se dem framför dej, äta dem, klä dej i dem och visualisera dem. När du medvetandegör och fokuserar på en viss färg, får motsvarande chakra i kroppen också en extra dos energi.

Sedan kan du självklart ta hjälp av andra för att balansera dina chakran om du så vill. Meditation, olika former av healing och vibrationselement som ex. AuraSoma och all annan stimulans som får Dej att uppleva harmoni, lust och glädje; ljud, färg, doft, meditation, affirmationer, kristaller och stenar. Det finns många sätt och många skickliga terapeuter och healers som kan hjälpa dej på vägen.

När Dina Chakras energiflöde blivit återställt, kan denna energi understödja kroppens och andens helande och på så sätt hjälpa att eliminera symtomen av obalansen. Välbalanserade Chakran ger dig inte bara mer energi, ett större välbefinnande och allmän livsglädje. Det påverkar också dina tankar och ger dig en positiv attityd, gör dig mer utåtriktad, stärker ditt immunförsvar och din tro på dig själv.

Att öppna dina Chakran kan få dig att överge saker som har hållit dig tillbaka. Det kan också hjälpa till med din personliga utveckling.