Det violetta Kronchakrat
Sahasrara

Element: Tanken
Siffra:
1000
Sinne:
Upplysning
Placering:
Mitt på hjässan

Symboliserar:
Detta chakra symboliserar sätet för själen, kontakten med universum och ditt högre jag. Chakrat kommunicerar med alla andra chakran, och när dessa är i balans, balanseras också kronchakrat. Och vice versa. Det skapar en  förmåga att komma framåt och få tillgång till vår mentala styrka och intelligens. Kunskap och förståelse - att se helheten. Drömmar och Gudskontakt.

Obalanser här skapar en känsla av att livet saknar mening, förvirring och inskränkthet. Det är här vi tar in vårt andliga ljus, och eftersom chakrat har med vårt hormonsystem att göra påverkas det också av fysiskt ljus och vid nedstämdhet är det kronchakrat som aktiveras vid ex ljusterapi och motsatsen vid vinterdepression.

Kroppsdelar som samverkar med kronchakrat:
Huvudet och tallkottskörteln (epifysen). Immun- systemet.

Det Indigofärgade Pannchakrat
Ayna

Element: Ljus
Siffra:
96
Sinne:
Syn

Placering:
Tredje ögat mellan och strax ovanför ögonbrynen

Symboliserar:
Det tredje ögat  står för intuition, koncentrationsförmåga, vakenhet, fantasi, drömmar, förmågan att visualisera samt klärvoajans. Det väcker andliga insikter, lär oss att se med slutna ögon - att känna in från vårt inre och inte enbart se till det yttre.

Chakrat påverkar också det undermedvetna och hjälper oss att att i varje given situation veta vad som gagnar oss bäst, vilket svar som är det rätta i varje given situation. Att se helheten, att kunna se allt och inte sätta upp en begränsning. Möjligheten till att gå in i sig själva och finna lugn och harmoni.

Vid obalanser kana man se sej själv fly från verkligheten eller vara för fäst vid det materiella och ytliga.

Kroppsdelar som samverkar med tredje ögat:
Hormonkörtlarna, hypofysen,  tinningarna och tillväxten. Huvudet med alla organ.

Det Blåa Halschakrat
Vishudda 
Element: Ljud
Siffra:
16
Sinne:
Hörsel

Placering:
Sitter på halsen vid sköldkörteln och Strax bakom struphuvudet.

Symboliserar:
Här kommunicerar vi med andra gemom både tydlighet och förmågan att känna in andra. Chakrat handlar om värderingar och kunskap, och är vår bild utåt, vårt yttre jag. Det är här vi förmår att uttrycka oss känslomässigt och dessutom utöva både telepati och medialitet.
Ofta säger huvudet en sak och hjärtat en annan. Det är då man hamnar i en konflikt med sig själv och det är då som halschakrat styr och påverkas. Allt det vi önskar att andra vet men ändå  ldrig har sagt eller säger skapar en obalans som kan orsaka blyghet, tröghet och rädsla för vad andra ska tycka.

Kroppsdelar som samverkar med halschakrat:
Halsen, strupen, munnen, nacke, axlar och sköldkörteln.

Det turkosa Thymuschakrat
Anada Khanda

Element: Kreativitet
Sinne:
Andning
Placering: Sitter mitt emellan halschakrat och hjärtchakrat

Symboliserar:
Detta är ett av den nya tidens chakran och är en symbios av dels hjärtats gröna kärleksfulla energi, och halsens klara och uttrycksfulla blå. Kreativitet och sant uttryck. Att uttrycka sig genom hjärtat. Skapande och livsväg när man följer och uttrycker den Högra Viljan Konstnärskap och mod. Att lyssna på sin inre röst.

Obalanser här orsakar handlingsförlamning, pasivitet och brist på kreativitet. Men också en oförmåga att hålla sej till sitt hjärtas sanning eller att man inte kommunicerar tydligt. Ett välbalanserat chakra bidrar till en fantastiskt öppenhet, skapande och kreativitet.

Detta är också chakrat för kommunicerande formera v medialitet och andlighet, som ex automatisk skrift, trance och kanalisering.

Kroppsdelar som samverkar med Ananda Khanda:
Lungor, strupe, sköldkörtel, nacke, axlar, Immunförsvar.

Det Gröna Hjärtchakrat
Anahata

Element: luft
Siffra:
12
Sinne:
Beröring

Placering:
Det sitter vid hjärtat och mitt i bröstkorgen.

Symboliserar:
Hjälper oss att leva med kärlek, att överleva. Att ta in och ge ut känslor och känna äkta medkänsla och empati. Att älska både sig själv och andra samt uppleva en sann inre trygghet, egenvärde och glädje.
Längtan, upplevelser, harmoni och gemenskap finns också här, och det är med det här chakrat vi försöker att växa som känsloindivider, att lära oss att älska och då först och främst oss själva.

Obalanser här upplevs som isolering och känslokyla. Det är också här man kan bli grön av avund och uppleva negativ konkurrens. Obalanserna kan bl.a. handla om återhållen eller oförlöst sorg medan en öppenhet här är en av grunderna för god healing.

Kroppsdelar som samverkar med hjärtchakrat:
Hjärtat, bröstet, lungorna och lymfan. Påverkar även hjärtats funktion och blodomloppe
t

Det Gula Solar Plexuschakrat
Manipura

Element: Eld
Siffra:
10
Sinne:
Syn

Placering:
Solar Plexus, mitt under brösten, mitt på magen.

Symboliserar:
Det tredje chakrat är vårt kraftcentrum, och astrologiskt förknippas det också med väduren. Det låter oss kommunicera med andra, uppleva gemensak och ger oss förmågan att fatta beslut och vara handlingskraftiga. Det är det turkosa och det oranga chakrat som ger oss vår kreativitet, men det är det gula som ger oss mod och kraft att leva med den

Chraktat styr energier både i kroppen och runtomkring oss, och blir den barriär som kan användas för att skydda mot negativa energier utifrån, t.ex i stora folkmassor. Vid riktigt negativa situationer räcker det ibland med att bara lägga en hand över Solar Plexus för att chakrat ska börja arbeta och få utlopp för sin kraft. Många gör just detta spontant när något händer.

Dess mörka sida är intensiv rädsla, och alla obalanser i detta chakra yttrar sej som någon form av skräck eller rädsla. Negativitet som svartsjuka, snålhet, egoism och girighet finns också här. Men också livsglädje, förälskelse, mod och energi. 

Kroppsdelar som samverkar med Solar Plexus:
Magsäcken, njurar, binjurar, mjälte, lever, bukspottkörteln, gallblåsa och blindtarmen m.m.

Det Orangfärgade  Navelchakrat 
Swadishthana
Element: Vatten
Siffra:
6
Sinne:
Smak

Placering:
Strax under och bakom naveln.

Symboliserar:
Orange står för den sexuella förmågan, självförtroende och välbefinnande. Hjälper oss med att se oss själva som vi är, vår grundkapacitet. Att våga lite mer. Lita till sig själv. Det är det skapande chakrat det som får oss att våga och att vilja åstadkomma mera hela tiden, det styr över vår ambition och konstnärlighet men även över vår sexualdrift tillsammans med Baschakrat.

Den ursprungliga energin i detta chakra är inte mental, utan handlar mer om den direkt upplevelse av vår verklighet. Sinnesro, skaparglädje och njutning samt förmågan att vara närvarande i det som händer och kunna skapa det vi önskar med vår egen inre kraft.

Kvalitén i detta chakra är också den spontana inre visdom som finns hos ett barn och som ibland kan grumlas under livets gång och av vårt moderna sätt att leva. Men oskuldsfullheten är en kvalité som aldrig kan förstöras, och enkelhetens harmoni är något som vi alltid söker.

Detta chakra handlar också om oskuldsfullhet, för genom den upplever ren och barnslig glädje, fri från begränsningar invanda föreställningar. Oskuldsfullheten ger oss värdighet, balans och en stark känsla av riktning och mening i livet, och på detta sätt förankras navelchakrat med baschakrat, och i sin tur med Moder Jord.

Obalanser i detta chakra yttrar sej ofta som dåligt självförtroende, trötthet, brist på engagemang, aggresivitet eller rastlöshet. Under puberteten är detta chakra extra aktiverat, och det är många ungdomar som upplever oblanaser här.

Kroppsdelar som samverkar med navelchakrat:
Mag- och tarmområdet. Bäcken. Testiklar, livmoder och äggstockar. Bukspottskörteln. Njurar. Tarmbesvär.

 

Det Röda Baschakrat
Muladhara

Element: Jord
Siffra:
4
Sinne:
Doft

Var i kroppen?
Det första chakrat, rotchakrat, är beläget i bäckenbotten, roten till Kundalini. Ankaret på vilket de andra chakrana vilar längs med kroppen.

Vad representerar och symboliserar det?
Detta chakra hjälper oss vara jordade och grundade - att känna trygghet, stillhet, säkerhet och tålamod. Hjälper vår vilja att växa och att komma framåt. Symboliserar materiell trygghet och gemenskap.
Vilja, mål, motivation och mod. Det här är vårt lägsta chakra, det som har lägsta vibrationen, det lugna och närvarande.
. Den finns evigt inom oss i väntan på att få komma till uttryck i form av ren och obesudlad lust och glädje när Kundalini stiger.

Ett balanserat rotchakrat har en naturlig och god jordförbindelse. Du kan vila i trygghet, känner dig väl till mods och trivs i din kropp. Du upplever en känsla av meningsfullhet i livet, och samhörigheten med naturen är stark. Med balansen av rotchakrat ökar också känslan av att vilja ta personligt ansvar.

Kroppsdelar som samverkar med baschakrat:
Urinvägs- och fortplantningsorganen, huden, binjurar och ben. Det har hand om utdrivningen av kroppens grumligheter och slaggprodukter.

Den Magentafärgade Inkarnationsstjärnan

Var i kroppen?
Utanför kroppen, i vårt Högre Jag. Vår själsstjärna (soulstar).

Vad representerar och symboliserar det?
Vårt eget personliga uppdrag, utmaning och möjlighet här på jorden. Vår innersta cells väsen, och samtidigt vår högsta Gudomliga kontakt med Alltet. Sammanfogningen mellan det röda baschakrat och det violetta kronchakrat. Detta chakra är en del av vårt högre jag och tillhör mer eterkropparna än de fysiska. Det är här som vi hämtar information om våra liv, dess olika meningar och hur de påverkar oss här och nu. Vid ex regressioner kan det aktivt arbetas med. När det tappar färg eller kraft kan vi uppleva att också livet gör detsamma.