Dr Bach´s Blomsterdroppar

Naturens renaste och mest vibrerande kraft - utslagna blommor badande i dagg och solljus på flaska!
Såhär skulle man enkelt kunna beskriva Dr Bachs Blomsterdroppar.

Dr Bach levde i England i början av förra århundradet. Som läkare och professor i Bakterologi arbetade han under många år med sjuka människor. Men han fann det aldrig riktigt tillfredsställande, framför allt för att han tyckte att det enda den västerländska medicinen gjorde var att mota bort symtomen, istället för att gå på orsaken till att en sjukdom uppstår.

Det var efter denna insikt som han började utarbeta sitt numera världsberömda system för läkning och friskvård, med människan och hennes egen fantastiska kraft som utgångspunkt. Blomsterdropparna Stimulerar kroppens egna självläkande energier och helande förmågor - det tillstånd av frid, harmoni, lust och hälsa som finns inom oss alla! Innerst inne...

"Behandling kommer från utsidan
- healing kommer från insidan...!"

 

För att förstå sjukdomars natur behöver man enligt Dr Bach reflektera över fem grundläggande insikter:

1. Själen är människans sanna Jag
Våra kroppar må vara våra tempel genom vilka vi lever våra liv, men de bygger på våra tankar och på den inneboende energi vi har. På samma sätt är obalanser i kroppen, ex. sjukdomar, bara symtom på de emotionella och andliga obalanser den hyser.

2. Personligheten hör på jorden för att skaffa oss så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt.
Allt vi genomgå, också det som känns tyngst, behöver inte nödvändigtvis vara av ondo, bara för att det känns jobbigt. Efter en arbetsam period följs ofta av insikter och styrka som man kanske inte skulle nått om man inte fått chans att arbeta sig fram till dem. Det är alltid mörkast före gryningen. Detta gäller också i ett karmiskt perspektiv.

3. Livet är ett ögonblick
Allt som sker, sker här och nu. Det är det enda som existerar. Därför är både tillgivelse av det som ligger bakom oss, och tillförsikt till det som ligger framför oss otroligt viktigt, för allting skapas i detta enda ögonblick. Och det skapas av vår tanke och det Jasägande Unviersat!

4. Så länge vår själv och personlighet är i harmoni kan vi hålla oss friska
Vikten av att se hur våra olika kroppar hänger samman kan knappast överskattas. Ett emotionellt, psykiskt, fysiskt och andligt välbehag är alla fyra lika viktiga, och om ett av dessa ben är för korta kommer livets bord att stå instabilt.

5. Vi är alla Ett.
Det finns ingen åtskillnad. Det är inte möjligt att vara distanserad, från något. Någonsin. Vi är alla en gnista av Guden, en stråle i Centralsolens transformerande och upplyftande ljus. Och genom denna fantastiska insikt kan vi helas, inspireras och lära oss att älska,  genom varandra. Genom en allomfattande Oneness.

Min förståelse bakom Blomsterdropparna
Blomsterdropparna hjälper till att kontakta det inom oss själva som vill läka. När man inte tror på dem eller inte vet om att man får dem (ex om man dricker ur någon annans kanna vatten med droppar i) hjälper de ändå. Och det har att göra med att vår intention inte bara är en mental och intellektuell princip. Det är också på en instinktiv andlig, kroppslig och emotionell nivå en del av den enhet, den Oneness, som vi alla tillhör. Så att bara för att vi inte är inställda på att det ska fungera på ett medvetet plan, betyder inte det att vi inte påverkas

Det som har det största värdet har ingen form och kan inte vare sig ägas eller stjälas - det finns i vårt inre. De subtila energier som arbetas med i ex. AuraSoma och Dr Bachs Blomsterdroppar behöver inte gå igenom blodsystem, matsmältning och andra fysiska sinnen, utan arbetar direkt och på en kraftfullt eterisk nivå i våra kroppar. Substansen behöver inte vara övertydlig, offensiv eller våldsam för att fungera - det är nämligen inte det fysiska som är det verkningsfulla - det är det inre och högre.

Dr Bachs blomsterdroppar arbetar på den nivå Du själv lägger Din tanke och energi -  helt enligt Din intention. Förstå och bestäm alltid vad Du vill uppnå - på vilket sätt Du vill att Dina droppar ska verka, vart i kroppen, själen och anden den ska agera och skapa energi.

Universum säger alltid JA - till allt Du uttrycker och tänker - till alla Dina intentioner, vilken nivå de än befinner sig på..

"Sjukdomen är varken hemsk eller något straff utan endast ett korrektur;
ett verktyg, som vår egen själ använder sig av för att visa oss på våra obalanser..."

Blomsterdropparna verkar i Dej genom Sympatisk Resonans, på samma sätt som ex Homeopati eller Aura Soma.

Var den du är. Är du ett ekollon som famlat ner bland en massa äppelträd och vid din uppväxt försöker vara ett äppelträd kommer Du bli sjuk. Skrivet i vårt DBA finns den vi är, precis på samma sätt som det är för ekollonet. Och på samma sätt som ett ekollon redan är perfekt, fastän det inte är äppelträd - är vi det, fastän vi inte är som alla andra. Vi har skyldighet att vara elementen, sol. vind, vatten och jord - näringen - men vi kan inte tala om vad fröet ska bli. Det vet fröet bäst själv.


Hem