CLEMATIS
Clematis, Skogsranka (Clematis vitalba)

En av de första 12 helarna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i september 1928

En av de fem blommorna i Rescue Remedy
Att återkalla anden till kroppen och det fysiska och landa Här och Nu!

Positiv förändring: Fokusering på Här och Nu. Stor kreativitet och skaparförmåga. Idealister med skaparförmåga och ökat kroppsmedvetande. Här finns författaren, artisten, skådespelaren och de som är mästare över sina tankar och sin inre, väl utforskade värld.

Nyckel och utmaning: Drömska, frånvarande, okoncentrerade, oansvariga personer som ständigt är i sina tankar och fantasier vilka de sällan förverkligar. Lever mer i framtiden än i nuet. Kan motverka escapism vid ex överandligt högmodstänkande.

Övrigt: Dessa individer lever i ett hopp om lyckligare tider, är dagdrömmare och saknar intresse för den fysiska världen. De saknar vitalitet, har ofta blekt utseende och behöver mycket sömn. Eftersom de är mycket opraktiska och även har dåligt minne behöver de mycket hjälp och stöd av andra.
Kan hjälpa en själ som inte landat eller fullt ut inkarnerat här och nu, för att de redan är på väg framåt. Ex barn som inte fullt ut accepterat att de har en fysisk kropp.
Kan också återkalla anden ner i kroppen ex vid medvetslöshet eller chock. Också ett sätt att få tillbaka känslan för kroppen vid destruktiv kroppsbild.

Ex. Dalai Lama som är bara Här och Nu - mitt i ögonblicket, mitt i livet!

Affirmation: “Jag befinner mig nu på jorden redo att fullfölja mina uppgifter.”

“För dem som är drömmare, dåsiga och inte helt vakna. De har ett bristande intresse för livet och dess angelägenheter. Dessa individer är tystlåtna till sin natur, de känner sig inte tillfreds med sin nuvarande situation och lever mera i framtiden än i nuet. De lever ofta i hopp om bättre stundande tider då de kommer att bli i stånd att förverkliga sina ideal. Under perioder då de är sjuka anstränger de sig föga, ibland inte alls, för att bli friska. I vissa fall kan de även se fram emot döden i hopp om bättre tider eller i hopp om att de då kommer att få återse någon de älskat och förlorat.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem