CHICORY
Cikoria (Cichorium intybus)

En av de 12 helarna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1930

Potential: Att ge utan beräkning leder till osjälvisk och ren kärlek. Förmåga att respektera andras frihet, behov, integritet och individualitet.

Nyckel och utmaning: Omvårdnad och givande med underförstådda, omedvetna krav. Själviskhet och lust att styra nära släktingar och vänner. Manipulation och kritik med tendens till martyrskap.

Övrigt: De tar hand om och ger till andra, men för mycket av självmedlidande, egenkärlek och självupptagenhet gör det till en kärlek med villkor. Med sympatin som de ofta visar sina närmaste följer ett tyst krav på att få uppskattning tillbaka. I dess släptåg följer manipulation och kritik. De kan även simulera sjukdom för att få omgivningens uppmärksamhet.

Kan verka tillsammans med Holly, när man projicerar den villkorade kärleken utåt.

The needy mother theori: "Tar väldigt väl hand om andra, och det kan man se på omgivningens jagade blick..."  Lägger skuld på andra för att de ska se hur mycket man tar hand om dem, då de egentligen bara vill bli omhändertagna själva. "Jag gjorde ju det för Din skull(d)"
Krävande Hypokondriker och Münchausens syndrom kan behöva chicory, kanske tillsammans med Heather. Vid Münchausen by proxy, där föräldrarna "skadar" sina barn för att de ska uppfylla sjukdomsbilder.

Affirmation:
“Jag ger villkorslös kärlek från hela mitt hjärta.”

”För dem som är överdrivet uppmärksamma på andras behov men som har en tendens att överdriva sin omsorg när det gäller barn, släktingar och vänner, eftersom de ständigt finner något som de önskar rätta till. De tillrättavisar ständigt allt de anser vara fel och finner en stor glädje i att göra det. De hyser en önskan om att alltid ha sina kära i sin närhet.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem