CHESTNUT BUD
Knoppen från Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Nyckel och utmaning: Ovilja att lära av misstagen i livet vilket leder till att samma fel upprepas. Flykt ifrån sig själva och det förflutna leder till att erfarenheterna förblir obearbetade.

Övrigt: Individer som inte använder sig av möjligheten att lära genom erfarenhet. De försöker glömma det förflutna utan att ha lärt sig av tidigare misstag. En förträngning som medför att de saknar erfarenheter som stöd och vägledning för dem, både nu och i framtiden.

Remedien för svårigheter att lära, ex. Dyslexi, koncentrationssvårigheter, glömska eller överaktivitet.

En remedy för att bryta mönster där man inte lär av sina misstag och öla sin uppmärksamhet och kanske t.o.m. lära av andras misstag.

Potential: Man är observant på allt som händer och lär sig av misstagen. En känsla av närvaro och liv. Varje erfarenhet leder till ökad kunskap och visdom. Nu går det bra att lära sig även av andras misstag.

Affirmation: “Jag lär av misstagen och är glad och lycklig över att utvecklas i fullkomlig harmoni.”

"För dem som inte drar tillräcklig nytta av observation och erfarenhet och som tar längre tid på sig än andra att lära sig det dagliga livets läxor. Där en erfarenhet oftast är tillräcklig för de flesta människor kräver dessa individer vanligen åtskilliga, innan de har lärt sig läxan. Därför inser de med en känsla av frustration att ett misstag borde ha varit nog. Och att även detta förmodligen hade kunnat undvikas om de bara hade varit observanta och öppna att lära sig av andra.”
(Citat Dr. Bach)

Hem