CHERRY PLUM
Körsbärsplommon (Prunus cerasefera)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i mars 1935.

En av de fem blommorna i Rescue Remedy
Lugnet som tillåter oss att avväpna rädslan.

Potential: Lugnt, stilla mod att möta livet på ett naturligt sätt. Sans, balans och kraft.

Nyckel och utmaning: Rädsla för att förlora förståndet och kontrollen, för att bryta samman. Självmordstankar, tvångsföreställningar, desperation, ångest och djup depression.

Övrigt: Känsla av att vara på gränsen till ett mentalt sammanbrott med tankar på självmord som en utväg. Långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande. Rädsla för att vara på väg att bli tokig och tappa kontrollen över sina tankar och handlingar. Ångestfylld inre konflikt som döljs och visas utåt så lite som möjligt.

Bach trodde själv att han skulle bli tokig innan han upptäckte  Cherry Plum - hans sätt att ta sig an utmaningen att finna remedien. Boten och det preventiva medlet när man är på väg mot utbränning eller överansträngning.

Kopplat till känslan och kan få de destruktiva tankarna att bara flyga iväg! Vi gör desperata handlingar när vi upplever att vi inte kan kontrollera situationen - även om vi faktiskt kan det...!

Affirmation: “Alla felaktiga föreställningar är borta och jag kan med styrka och tillit möta livet.”

”Rädsla för att bli psykiskt överansträngd, för att förlora förståndet. Rädsla för att göra fruktansvärda och oönskade saker som man vet är felaktiga, men där tankar och impulser till agerande ändå infinner sig.”
(Citat Dr. Bach)

Hem