CERATO
Särv (Ceratostigma willmottiana)

En av de 12 helarna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1930

Potential: Lugn säkerhet som utgår ifrån intuitionen, som kommer inifrån. Integration mellan vad tredje ögat vet och vad hjärtat känner - det är den riktiga vägen för intuitionen. Entusiasm och vetgirighet. Litar på förmågan att avgöra vad som är sant. Har nått självsäkerhet och funnit trygghet i sig själva.

Nyckel och utmaning: Tvivlar på den egna förmågan, lättpåverkade, litar inte på intuitionen och följer o för stor grad andras synpunkter och tankar.

Övrigt: Kan göra även oförståndiga saker genom att hellre följa andras råd än att lita till det goda omdöme de besitter. Oförmågan att lyssna till den egna intuitionen leder dem ofta fel. De är talföra, ställer ideligen frågor, och beundrar dem som kan fatta säkra beslut och har en benägenhet att imitera dem. De koncentrerar sig för mycket på detaljer och missar därför ofta det som är viktigt.

Ceratomänniskor har en fantastisk intuition och klarsynthet, men kan ändå tveka på dess sanningshalt.

Affirmation:
“Jag är en unik individ som fattar egna beslut.”
"Jag lyder mina första impulser"
Jag litar på min inre vägvisare"

"För dem som inte har tillräckligt självförtroende att kunna fatta egna beslut. De söker ständigt råd av andra och blir därför ofta vilseledda.”
(Citat Dr. Bach)

Hem