CENTAURY
Arun (Centaurium erthraea)

En av de 12 helarna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1930

Potential: Man har lärt sig att hjälpa andra på ett sunt och balanserat sätt och klarar avvägningen när det är rätt att ge och när det ur bådas synvinkel är mera kärleksfullt att avstå. Man tar lika väl hand om sig själv som om andra, och på så sätt får chans att kunna fortsätta ge till andra. Sätter personen själv på listan över de som ska tjänas och servas! Självförverkligande och egoistisk på det allra bästa och mest konstruktiva sätt.

Nyckel och utmaning: Godmodiga, tjänstvilliga och välmenande personer som ständigt är beredda att uppfylla andras förväntningar. Oförmåga att säga nej till andras förväntningar, också de som man själv projicerat på dem.

Övrigt: Känsliga individer som ofta tröttar ut sig i en omedveten önskan om att, genom att hjälpa andra, bli bekräftade och uppskattade. De står inte upp för sig själva, ett vanligt symptom hos kvinnor som tror att allt det de ger i övermått är ett tecken på kärlek och hjälpsamhet. De inser inte att deras oförmåga att säga nej leder till att de blir utnyttjade, samtidigt som de bekräftar den andres felaktiga beteende.

Det kan kännas bra att hjälpa andra, men man gör inte det "rätta" för dem, för man gör det man själv upplever att de behöver - inte vad de verkligen behöver!

Askungen; tjänar andra hela tiden och väntar på att en prins ska komma och rädda situationen.

Affirmation: “Jag vet när jag ska ge och när jag ska låta bli.”

"Snälla, tystlåtna och vänliga individer som är överdrivet måna om att tjäna andra. De har en tendens att överskatta sin styrka i sina bemödanden. Deras önskan att behaga växer sig så stark att de tenderar till att bli mer tjänstefolk än villiga hjälpare. Deras goda natur får dem att göra mer än vad som faller på deras lott och härigenom riskerar de att försumma sin egen speciella uppgift i livet.”
(Citat Dr. Bach.)

Hem