WILD ROSE
Nyponros
(Rosa canina)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Förnyat intresse för livet, glädje och ny vitalitet. Deltar nu aktivt i allt som händer runtomkring dem och försöker att klara av olika situationer utan att ge upp som förr.

Nyckel och utmaning: Apati, resignation och uppgivenhet. Avsaknad av livsvilja. Någon som sitter vid sidan av, utan att delta själv.

Övrigt: Dessa personer har ingen livskraft och reagerar lika likgiltigt inför glädje eller sorg. Stor passivitet, man har givit upp hoppet om att livet blir bättre. Skyller allt på ”ödet” och försöker inte det minsta att förbättra situationen. Dessa människor betraktas av andra som tråkiga och tröttsamma.

Remedien för prematura eller apatiska barn.

Jämför med Clematis som Wild Rose fungerar exceptionellt bra tillsammans med.

Affirmation:
”Jag älskar livet och glädjen inom mig växer för varje dag som går”

”För dem som utan någon synbar orsak känner resignation inför allt som händer. De glider genom livet, tar det som det kommer och anstränger sig föga för att förbättra saker och ting, eller för att finna några glädjeämnen. De har givit upp själva livskampen utan att klaga.”  (Citat Dr. Bach) .

Hem