WILD OAT
Vildhavre (Bromus ramosus)

Tillhör de 7 medhjälparna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i september 1934

Potential: Målmedvetenhet och ambitioner som blir förverkligade. Känslan av mening med allt man gör ger tillfredsställelse med sig själv. Utnyttjar sina resurser till fullo och lever sin livsuppgift.

Nyckel och utmaning: Svårt att hitta sin livsuppgift, inriktning på och arbetsuppgifter i livet . Osäkerhet och nedstämdhet pga outnyttjade talanger.
Har en fantastiskt inre drivkraft som måste få chans att komma ut. Gör personen inte det medvetet och fokuserat mot ett högt mål, kan kraften självt ta över. Det viktigaste här är att se vem de är, vad de vill ha och vad de vill ge.

Övrigt: Personer med många talanger som har svårt att bestämma sig för vad de ska satsa på och låter därför gynnsamma tillfällen passera förbi. Detta kan leda till frustrationer, missnöje eller andra destruktiva beteenden. De har många idéer och ambitioner som aldrig förverkligas på grund av denna osäkerhet. Låter sig lätt påverkas av andras åsikter.

En remedy för ålderskriser och övergångar, att så sin vildhavre...

Affirmation:
”Jag lever fullt ut genom att följa min egen väg”
"Jag låter mej vägledas"
"Jag ser klart och tar vara på mina möjligheter"

Jämför med Sclerantus som inte kan välja mellan två mål, medan Wild Oat inte kan välja alls.

"För dem som hyser ambitioner att göra något speciellt och meningsfullt här i livet. De vill leva livet fullt ut, vinna stor erfarenhet och utnyttja sina resurser till fullo. Deras svårigheter består i att avgöra vilket yrke de ska välja. Trots att deras ambitioner kan tyckas vara starka, upplever de ingen speciell livsuppgift som tilltalar dem mer än någon annan. Detta kan förorsaka att de skjuter upp saker och känner sig missnöjda.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem