WHITE CHESTNUT
Vit  Kastanj (Aesculus hippocastanum)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Frid med sig själv och sina tankar, lugn i sinnet och klarhet. Förmågan att tänka konstruktivt, och istället för att bli dominerad av sina tankar kan man nu kontrollera dem. Förmågan att lyssna till sin inre röst och använda intuitionen blir återställd. Urskiljningsförmåga.

Nyckel och utmaning: Envisa och oönskade tankar och argument och inre dialoger som ständigt ”surrar” i huvudet, mental trötthet och sömnrubbningar. Oro och ångest, som kan vara förstadiet till en utbrändhet eller en depression.

Övrigt: Överaktivitet i hjärnan som pågår hela tiden och gör det svårt att koncentrera sig på dagliga uppgifter. Upptar all vaken tid och kan orsaka sömnrubbningar. Man analyserar ständigt olika händelser och detta leder till resultatlösa monologer med sig själv. Hjärnan får aldrig vila och följden bli trötthet, depression och utmattning.

White Chestnut är pausknappen på en skiva som går på repeat.

Affirmation:
”Jag finner lösning på mina problem genom min inre frid och klarhet”
"Frid genomströmmar mej"
"Jag släpper alla ovidkommande tankar"

"För dem som finner det svårt att hindra oönskade tankar, idéer och argument från att tränga in i sinnet. Detta inträffar oftast vid sådana tillfällen då intresset för nuet inte är tillräckligt för att fånga hela uppmärksamheten. Oroande tankar stannar kvar, och även om individen lyckas tränga undan dem så återkommer de. De verkar cirkla runt och förorsakar mental tortyr. Dessa obehagliga tankars närvaro stör friden och hindrar individen från att koncentrera sig på vardagens arbetsuppgifter eller nöjen.”
(Citat Dr. Bach)

Hem