WALNUT
Valnöt
(Juglans regia)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: En ny början som upplevs som en möjlighet till något nytt och större, och man blir fri från destruktiva band till det förflutna. Skydd mot yttre påverkan från andra som upplevs som känsla av frihet. Mod att följa sin egen väg och tillit till sin inre övertygelse och livsuppgift.

Nyckel och utmaning: Osäkerhet inför stora förändringar i livet, stor känslighet för inflytande utifrån, svårt att ta det slutgiltiga steget.

Övrigt: Vid alla stora förändringar i livet som t.ex början eller slutet på ett förhållande, flyttning, pensionering, att byta jobb eller skola. Även biologiska förändringar som tandsprickning, pubertet, graviditet, menopaus mm. Påverkan från det som har varit och rädslan och osäkerhet inför det nya är för stark.

Fantastiska att använda tillsammans med Rescue Remedy vid förlossningar.

Isbrytaren som skapar förnyelse, också när man inte vet exakt vilken förändring som är på gång.

Skyddsremedy som skyddar oss i förändringar, på samma sätt som skalet skyddar valnöten under dess färd. Också skyddsremedien (tillsammans med Crabb apple) för terapeuter som inte vill bli negativt påverkade av sitt arbete eller vill behålla sin energimässiga integritet inför sina klienter.

 Affirmation: ”Jag har tillit till mig själv och går vidare mot nya mål”.

"För dem som hyser bestämda ideal och livsambitioner vilka de oftast förverkligar, men som ibland frestas frångå på grund av andras entusiasm, övertygelse eller starka åsikter. Detta medel ger målmedvetenhet och skydd mot yttre inflytanden.”
(Citat Dr. Bach)

Hem