VINE
Vinranka (Vitis vinifera)

Tillhör de 7 medhjälparna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i september 1934

Potential: Stor förståelse för andras behov och integritet som leder till en sann ödmjukhet. Kan inspirera andra på grund av sin styrka, självförtroende och stark övertygelse om att lyckas även med svåra uppgifter. Stor organisatorisk förmåga. Ledare eller lärare som kan visa vägen eller ge hjälp till självhjälp.

Nyckel och utmaning: Starkt kontrollbehov av andra som leder till dominans och auktoritet. I extrema fall till tyranni, maktgalenskap och sadism.

Övrigt: Önskan och stark vilja att bestämma över andra. Kräver järnhård disciplin och lydnad. Har ingen medkänsla eller överseende med andra. Rigida och ibland även elaka personer. Svår barndom utan kärlek och bekräftelse kan vara orsaken.

Vädursremedy. Kontrollbehovet kan ha sitt ursprung i en rädsla av att de själva måste ta ansvar för allt. "Universum har ju ändå gjort galaxer utan dem..." Kejsaren regerar genom att bara vara - genom att göra ingenting och bara vara hjulets nav, kan allt annat balanseras kring det, medan Kejsaren bara Är.

Har vårens fulla kraft inom sej, och är de verkliga uppstartarna i världen - men de måste inse att de ibland måste vila och ha "höst".

Affirmation:
”Den sanna kärleken ger andra frihet”
"Jag ger hjälp till självhjälp"

”Mycket begåvade individer som är självsäkra och har tillit till sin egen framgång. Eftersom de har sådan tillit till sin egen förmåga, anser de att det skulle vara till gagn för andra om de kunde övertalas till att agera så som de själva gör eller på det sätt de är förvissade om är det mest lämpliga. Även vid sjukdom dirigerar de gärna sina vårdare. Dessa människor kan vara till stor nytta i nödsituationer.”
(Citat Dr. Bach)

Hem