VERVAIN
Järnört (Verbena officinalis)

En av de 12 helarna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1930

Potential: Förmåga att lära sig måttlighet, balans och tolerans. Centrerar och grundar sin starka entusiasm i det verkliga livet. Inspirerar och är redo att hjälpa andra istället för att köra över dem och tvinga på dem sina idéer. Låter andra komma till tals. Hushåller med sin energi. En konstruktiv ledare och lärare.

Nyckel och utmaning: Överdriven entusiasm, fanatism, tendens att överanstränga sig. Yttre och inre spänningar.

Övrigt: Riktar sin vilja för starkt utåt. Brinner för sina idéer, vill frälsa andra, fanatiker. Ändrar sällan sin uppfattning. Pressar sig för hårt i allt de gör och känner sin verkliga förmåga dåligt. Snabba i tal och rörelser. Retliga och nervösa när saker inte går efter den egna viljan. Har svårt att koppla av eller sova på grund av yttre och inre spänningar.

Kan förväxlas med Oak, men Vervain vill att andra ska förändra sig. Ligger också nära Vine.

Vine- och Vervainmänniskor behöver inte bli något annat eller förändra sig, de behöver bara se att de Också är de positiva aspekterna av dessa energier, vilket de kan glömma bort.

Affirmation:
”Jag ser saker i sitt rätta perspektiv och handlar därefter. ”
"Jag är ett kärl för högre makter, och låter mej styras av min inre röst"

"För dem som hyser fasta principer och idéer, vilka de är övertygade om är riktiga och som de ytterst sällan ändrar. De har en stark önskan om att omvända alla i sin omgivning till den egna livsåskådningen. De besitter en stark vilja och ett stort mod när de är övertygade om de saker och idéer de vill förmedla. Vid sjukdomstillstånd kämpar de tappert vidare med sina plikter långt efter det att de flesta skulle ha gett upp.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem