SWEET CHESTNUT
Äkta Kastanj (Castanea salvia)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Känsla av befrielse och själsligt lugn. Förtröstan och djup tro på en högre ordning. Första steget i en avgörande utveckling och mod att gå genom det mörka utan att ge upp. Man utvecklar en djup förståelse för människor i liknade situationer och blir därmed en ovärderlig hjälp för andra i framtiden.

Nyckel och utmaning: Djup förtvivlan och ångest, allt känns ”svart”, ingen hjälp finns, man har nått botten. Existentiell ångest. Mörkret precis innan gryningen.

Övriga symptom: Den djupaste ångest man kan uppleva. Alla försök att ändra på den personliga situationen misslyckades, alla dörrar känns stängda. Man känner sig helt ensam och totalt utlämnad då ingen hjälp finns att få. En existentiell ångest som sällan visas utåt men upplevs mycket starkt inombords. Känslan att man inte kan uthärda den. Tidpunkten för fullständig nedbrytning känns mycket nära.

Affirmation:
”Efter det djupaste mörker kommer det starkaste ljuset”
"genom mörkret leder vägen till ljuset"

"För de ögonblick som vissa människor upplever då ångesten är så stor att den ter sig outhärdlig. När det känns som om kropp och själ nått sina yttersta gränser och inte längre mäktar mer. När det känns som om inget annat än förgörelse och förintelse återstår att möta.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem