BEECH
Bok (Fagus sylvatica)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i mars 1935.

Potential: Empati, tolerans, förmåga till vidsynthet och delaktighet i livet. I stället för att kritisera och påtala felen har de lärt sig att söka det goda och positiva i varje människa och kan därför acceptera livet med alla dess fel och brister.

Nyckel och utmaning: Intolerans, kritik, dömer andra utan medkänsla.

Övrigt: Kan sakna förståelse för andras fel och brister, vara pedantisk, arrogant och kritisk. De kan ha svårt att sätta sig in i och förstå andras känslor och upplever därför ibland isolation. Hårda krav och kritik i barndomen gav dem en känsla av att de var mindre värda och gjorde dem lättsårade och osäkra. Det de lärde som barn har de som vuxna omedvetet tagit igen på andra, vilket har förskaffat dem en känsla av skydd och bedräglig trygghet.

Boken är alltid perfekt och skön, men alltid ensam. Bokens hemlighet är att allting faktiskt redan ÄR perfekt. Behöver behandlas med varsamhet så att de inser problematiken, och därmed slipper fortsätta projicera sin destruktivitet utåt.

Affirmation: “Jag accepterar andra och låter dem vara som de är

"För dem som känner behovet att se mera av det goda och vackra i sin omgivning, och som behöver utveckla förmågan att se det spirande goda i till synes negativa saker och händelseförlopp. På så vis kan de utveckla mer tolerans, överseende och förståelse för de olika sätt varje individ och alla ting fungerar på för att nå sin egen fullkomning.”
(Citat Dr. Bach)

Hem