STAR OF BETLEHEM
Morgonstjärna (Ornithogalum umbellatum)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

En av de fem blommorna i Rescue Remedy
Den som gör oss kraftfulla efter chock

Potential: Tröst, smärtlindring och lättnad som leder till aktivt deltagande i livet. Förmågan att nu ta emot hjälp från andra och bearbeta svåra minnen. Tillfrisknande, energiblockering löses upp och livsenergin kan nu flöda fritt.

Nyckel och utmaning: Chock, panik, stor smärta eller sorg även över det som hänt i det förflutna. Emottagandet av dåliga nyheter.  Efterverkningar av kroppsliga, psykiska och emotionella självstillstånd.

Övrigt: Tillbakadragenhet, depression, livsenergin känns blockerad. Förlamande känsla av sorg över det som har hänt i det förflutna. Man klarar inte att bearbeta svåra upplevelser, vilket kan leda till olika sorters missbruk.

Behöver man Star of Bethlehem är det i regel bra att samtidigt använda de kompletterande och stödjande blommorna i rescue remedy. Dessa personer behöver också uppmuntran på en ny nivå.

Jämför med Honeysuckle som kan handla om att vägra ta emot

 

Affirmation:
”Min livsenergi flödar fritt och jag är stark att leva mitt liv igen”
"Hela min kropp andas"
"Mitt huvud är ljust och klart"

"För dem som befinner sig i svåra situationer, vilka under en tid framkallat känslor av stor olycka. Motverkar den chock som följer efter dåliga nyheter, någon närståendes bortgång, rädslan efter olycka eller något liknande. Detta medel ger lindring åt dem som för en tid verkar helt tröstlösa.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem