SCLERANTHUS
Grönknavel (Scleranthus annuus)

Den första av de 12 helarna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i september 1930

Potential: Att finna sin inre balans och låta den styra beslut och gärningar. Förmågan att snabbt fatta rätt beslut blir bättre, och sedan stå  fast vid det. Man lär sig att låta bli att gå för djupt in i olika erfarenheter när dessa hotar den inre balansen som kan framkalla det yttre kaoset.
En ödmjuk och vacker planta, som ena sekunden syns i gräset, och nästa kan vara borta, uppäten av en kanin eller bränd av solen.

Nyckel och utmaning: Obalans, osäkerhet, obeslutsamhet, humöret skiftar från en sida till den andra, utan att diskutera det med andra. Ofta är de väldigt smarta och insiktsfulla, men har svårt att välja sida - de ser ju potential i så mycket...

Övrigt: Stor obalans i allt man gör, man skiftar mellan ytterligheter (glädje och sorg, optimism och pessimism, aktivt och passivt beteende etc.), ändrar ofta sina åsikter och kan därför ge intryck av att vara opålitliga, även om de verkligen menar det de ger uttryck för, vid alla tillfällen - också när det är paradoxalt.
Personen är ofta okoncentrerad och har svårt att fatta beslut och missar därför ofta gynnsamma tillfällen som skulle gagna honom/henne. I sjukdomen växlar symptomen från dag till dag. Dessa personer lider ofta av balansstörningar och blir lätt sjösjuka, åksjuka eller mår dålig när de flyger.

Affirmation:
”I mitt inre centrum finns det balans och harmoni.”
"Jag finner min inre rytm"
"Jag går min gyllene medelväg"
"Jag har kontakt med mitt Högre Jag"

"För dem som lider av sin stora oförmåga att kunna välja mellan två alternativ. Först förefaller det ena alternativet vara rätt, sedan det andra. De är vanligtvis tystlåtna individer som sällan diskuterar sina bekymmer med andra utan bär dem i tysthet.”
(Citat Dr. Bach)

Hem