ROCK ROSE
Solvända (Helianthemum nummularium)

Den första av de 12 helarna, tillverkad genom solmetoden och såg ljuset första gången i september 1932

En av de fem blommorna i Rescue Remedy
Räddningen i räddningen.

Potential: Mod, styrka och kraft som kan mobiliseras inifrån oss själva och som för oss åter samman med vår inre starka kärna - vår grounding och kontakt med jorden. Klarhet och lugn vid stora utmaningar och prövningar. Hjältemod vid olyckor, naturkatastrofer och i krig när man glömmer sig själv och sin rädsla för att rädda andras liv.

Nyckel och utmaning: Panikrädsla, stark ångest, skräck, stark rädsla inför döden.

Övrigt: Rädsla vid akut fara, olyckor eller vid plötsliga och svåra sjukdomar. Alltid ett akut tillstånd. Mardrömmar om natten. Tillståndet uppträder oftast hos labila personer eller hos dem som har ”svaga nerver”, då påfrestningen blir för stor.

När något gör att vi ifrågasätter vår egen existens, även om andra inte ser det. Ex. ett framtriggat minne som kan vara extremt kraftfullt, och kan behöva helas på alla nivåer. Remedien för kronisk ångest, smärta eller tunga minnen och trauman.

Affirmation:
”Jag använder mig av min dolda inre kraft.”
"Jag har tillgång till oanade krafter"

"Akutmedel för alla nödsituationer även där allt hopp tycks vara ute. Vid olyckor, vid plötslig sjukdom eller vid tillfällen då patienten är mycket rädd eller skräckslagen. Vid tillfällen då patientens rädsla är så stark att den sprider sig till omgivningen. Om patienten är medvetslös kan man fukta läpparna med medlet. Det kan också finnas ett behov att komplettera med andra medel, till exempel Clematis, om det föreligger medvetslöshet, vilket innebär ett djupt sömnliknande tillstånd, Agrimony om det föreligger kval eller smärtor, och så vidare.”
(Citat Dr. Bach.)

Hem