RED CHESTNUT
Röd Kastanj (Aesculus carnea)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Besitter mod att hjälpa andra i svåra situationer och förmågan att behålla lugn, utstråla trygghet och ge hjälp vid olyckor. Bibehåller lugn i kaosartade situatiner, ex olyckor. Ersätter orostankar mot positiva välgångsönskningar. Tankens skapande kraft,

Nyckel och utmaning: Oro för andra, för starkt laddat energiband till någon närstående, överdriven och oftast onödig oro. För de som är för öppna för andras känslor, ex medium, terapeuter, läkare, präster etc. To smuther istället för mother...

Övrigt: Oro och rädsla för andras välbefinnande. Befarar ofta det värsta. Förväxlar överdriven oro med äkta kärlek. Lider för dem man älskar och följden av detta kan bli ångestladdade och neurotiska förhållanden. Med sina negativa förväntningar och undermedvetna affirmationer skadar man både sig själv och dem man oroar sig för.

Energin följer Din tanke, det Du riktar Din energi emot växer.

Affirmation:
”Vi är alla beskyddade och allt ordnar sig till det bästa”
"Allt ordnar sig till det bästa"
"Jag utstrålar frid, lugn och optimism"

"För dem som finner det svårt att inte oroa sig för andra. Har ofta upphört att hysa oro för egen del, men kan lida mycket för närstående och är ofta ängsliga för att någon hemsk olycka ska drabba dem.”
(Citat Dr. Bach)

Hem