PINE
Tall (Pinus sylvestris)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Man lär sig att acceptera sig själv som man är och får en känsla av att alltid vara älskad. Ny styrka och klarhet hjälper till att urskilja och dra en gräns mellan sitt och andras ansvar. Man erkänner sina misstag, men kan nu lämna dem bakom sig. Med ny energi kommer också stor uthållighet och en äkta ödmjukhet.

Nyckel och utmaning: Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att acceptera sig själv, nedstämdhet. Höga prestationskrav på sig själv, men inte på andra. Att ta på sig andras skuld.

Övrigt: Anklagar sig själv för sina och andras misstag. Tar alltid på sig skulden för allt. Självuppoffringsbehov. Har alltför höga prestationskrav på sig själv men inte på andra. Aldrig nöjd med sina framsteg. Detta förhållande till livet, som oftast har rötter i barndomen, leder till långvarig utmattning och depression.

Hela Sverige är fullt av Tall, och många i Sverige har också svårt att älska sig själva fullt ut utan gömmer oss bakom Jante, Lutheranism etc.

Affirmation:
”Jag är älskad och jag älskar mig själv precis som jag är.”
"Jag älskar mej själv som jag är"

"För dem som anklagar sig själva. Även om de åstadkommit strålande prestationer anser de att de skulle ha kunnat åstadkomma något ännu bättre och blir därför aldrig riktigt nöjda med sina insatser eller resultat. De är arbetsamma och lider mycket av de brister de tillskriver sig själva. De tar ibland även på sig skulden för andras misstag.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem