OAK
Ek (Quercus robur)

Tillhör de 7 medhjälparna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i maj 1933

Potential: Att förvalta sin förmåga att klara av saker, sin uthållighet och kraft. Man lär sig att se, erkänna och acceptera sina begränsningar. Pressen att kämpa för kampens skull avtar. Förståelse för kroppens behov av vila och rekreation. Ökad flexibilitet och överlevnad.

Nycklar och utmaningar: Överdriven uthållighet, plikttrohet och inflexibilitet. Överansträngning, höga prestationskrav. Känslan av att bära världen på sina axlar.

Övrigt: Dessa personer kan kämpa hårt, utan att ge sig själv avkoppling eller tystar ner kroppens naturliga behov av vila. De lyssnar inte på de inre signalerna. Rigida människor. De tar alltid på sig andras bördor. Vet aldrig när det är dags att ge upp eller inte ens hur man ger upp. De skäms för att visa svaghet och kämpar alltid vidare. Tystar ner kroppens naturliga behov av vila och avkoppling.
Eken kan brytas sönder av ganska små vindar, bara för att den är såpass kraftig och "orörlig" - den vajar inte i vinden...

Jämför med Sweet chestnut eller Gorse som har gett upp. Eken ger aldrig upp...

Ek är typremedy som ibland kan behöva Alm som är en tillståndsremedy för att få kraft och mod.

Affirmation: ”Jag accepterar mina begränsningar och ökar mitt välbefinnande”

"För dem som kämpar för att bli friska eller kämpar i sin vardag. De prövar ständigt nya saker, och även om deras fall kan te sig hopplöst kämpar de vidare. Om sjukdom skulle hindra dem i sitt aktiva hjälpande av andra, blir de missnöjda med sig själva. De är människor som besitter stort mod och som kämpar vidare, trots stora motgångar, utan att ge upp eller förlora hoppet.”
(Citat Dr. Bach)

Hem