MUSTARD
Åkersenap (Sinapis arvenris)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Inre stabilitet och lugn som inget eller ingen kan förstöra. Förmåga att alltid hitta glädje och frid med sig själv. Inre balans mellan ljus och mörker.

Nyckel och utmaning: Depression, dysterhet, djup melankoli som kommer utan synbar anledning.

Övrigt: Oförklarig depression som kommer utan orsak och försvinner igen lika plötsligt. Svårt att finna glädje, känna sig lycklig och njuta av livet. Allt känns tungt, man letar efter en förklaring. Intresset för det dagliga livet är borta.

Tankar som lätta moln som kommer och går, utan att man vet varför, ovanför ett fält av solgul och lyckligt rapsfält.

Affirmation:
”Jag vägrar att känna mig deprimerad och välkomnar livsglädje och ljus”
"Jag är fylld av glädje"
"Mitt hjärta är ljust och lätt"

"För dem som lätt kommer in i perioder av djup dysterhet eller till och med förtvivlan. Denna sinnesstämning skulle kunna liknas vid ett kallt mörkt moln som överskuggar dem och döljer livets ljus och glädje. Det är kanske inte möjligt att finna någon direkt orsak eller förklaring till dessa attacker. Under sådana omständigheter är det nästintill omöjligt att kunna känna lycka och glädje.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem