MIMULUS
Gyckelblomma (Mimulus guttatus)

En av de första av de 12 helarna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i september 1928

Potential: Tillit till livet. Förmåga att godta situationen som den är och förstå att vi alla är sårbara och att motsatsen till rädslan är kärleken. Mod och förmåga att se saker ur ett humoristiskt perspektiv. Botar rädsla och läker hjärtat genom humor, skratt och lust. Förmåga att godta livet och alla situationer som de är. Stor acceptans.

Nyckel och utmaning: Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.

Övrigt: Konkreta rädslor för kända ting - sjukdom, fattigdom, att hålla tal, spindlar, flygskräck etc. Skygga och blyga individer som stammar eller lätt rodnar i sällskap med andra.
Oftast tystlåtna men kan också prata nervöst för mycket för att dölja sin rädsla. Orkar inte med buller, starkt ljus eller för många aktiviteter. Insjuknar ofta inför obehagliga händelser och drar sig mer och mer undan livets dagliga stress. Små barn gråter ofta utan orsak.

Remedien för allergier.

Affirmation:
”Jag vilar tryggt i mig själv och är alltid beskyddad.”
"Jag är full av mod och kraft"
"Varje svårighet rymmer en möjlighet att växa"

Jämför med Asp där man är rädd för mer okända eller obeskrivliga ting.

Fråga Dej själv: vilken del av mej kan skadas av detta? vad är jag egentligen rädd för...?!

"Rädsla för kända ting som till exempel sjukdom, smärta, olyckor, fattigdom, mörker, ensamhet och motgångar. Vardagslivets olika rädslor. Dessa personer bär sin fruktan i tysthet och hemlighet. De talar inte gärna öppet om den med andra.”
(Citat Dr. Bach)

Hem