ASPEN
Asp (Populus tremula)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Rädslor släpper och tillförsikten och tron till livet ökar. Rädslan för nya erfarenheter är borta. Känslan av tillit och att kunna hantera problem och faror förstärks.

Nyckel och utmaning: Diffus rädsla för det okända; föraningar, vidskepelse och mardrömmar.

Övrigt: Rädsla som det inte finns någon orsak till, en obehaglig känsla av att något hemskt ska hända. Överkänslighet för osynlig och okänd påverkan. En intensiv rädsla som ofta infinner sig när personen är ensam men som också kan uppstå i avspänd samvaro med vänner.
Aspen darrar också när vinden är omärklig - en inre rädsla som är så omärklig att andra kanske inte ser den, och därför inte förstår den. Ex barn som har mardrömmar. Vuxna vågar inte fullt ut uttrycka sina rädslor för att de är rädda för att folka ska tycka de är "tokiga"
Vägen att övervinna rädsla är insikt och inre visdom. Att undersöka och avväpna sin rädsla med undran, nyfikenhet och lust.

Affirmation:
“Jag är beskyddad och inget kan hända mig.”
"Jag vilar i Guds Händer"
"Mitt hjärta är fyllt av tillit och förtröstan"

"Diffusa, okända rädslor som det inte finns anledning eller grund för. Patienten kan känna sig skräckslagen för att något fruktansvärt ska hända, men vet ej vad. Dessa vaga oförklarliga rädslor kan förfölja patienten dag som natt. Ofta är dessa personer rädda för att berätta om sina problem för andra.”
(Citat Dr. Bach)

Hem