LARCH
Lärkträd (Larix decidua)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Bättre självförtroende, vågar ta risker och chansa. Även om de inte alltid lyckas lär de sig av sina misstag och försöker igen. Tror på sin förmåga och utnyttjar sina dolda resurser. Detta leder till ökad kreativitet.

Nyckel och utmaning: Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, nedstämdhet.

Övrigt: Tror inte på sin förmåga att klara av saker och försöker därför inte. Personer som är övertygade om att alla andra är mycket mer kapabla, duktigare och bättre på alla sätt än de själva. De beundrar i hemlighet andra och känner sig ofta deprimerade. På grund av att de inte ens vågar försöka, missar de sin chans att lära sig och växa genom nya upplevelser.

Känslan vid en premiär när allt är på plats och man har gjort ett fantastiskt genrep - men plötsligt dras marken undan under mina fötter.
Remedien för scenskräck - både bokstavligen och bildligen.

Bra vid både impotens och ofruktsamhet.

Verkar bra med walnut, för den hjälper till att finna den rätta vägen, och Larch låter oss starta upp - en ny start. Också vid ex. skolstart.

Kan hjälpa Centaurymänniskorna att vakna upp och ta klivet ut.

AuraSoma flaska 12B 12.

Affirmation:
”Jag klarar av allt jag vill om jag vågar och håller ut”
"jag kan det, jag vill det, jag gör det"
"Jag utvecklar min personlighet allt mer"

"För dem som inte anser sig lika goda eller kapabla som andra omkring dem, som förväntar sig nederlag och är övertygade om att de aldrig kommer att bli framgångsrika. De tycker därför inte det är lönt att försöka eller anstränger sig inte tillräckligt för att lyckas.”
(Citat Dr. Bach)

Hem