HORNBEAM
Avenbok (Carpinus betulus)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Styrka att klara de dagliga utmaningarna och förmåga att ta emot gåvorna. Under ex. en sjukdomskonvalescens väcks en känsla av att den mentala kraften är på väg tillbaka, och komma ifatt med det fysiska tillfrisknandet. Ny energi, vitalitet och entusiasm.

Nyckel och utmaning: "Måndag morgon" Trötthetskänsla och mental utmattning som har sitt ursprung i enformighet. Dagliga sysslor upplevs som en börda.

Övrigt: Tvivel på att ha tillräckligt stora krafter för att orka med arbetsuppgifterna men även inför att klara de små och stora sysslorna i vardagen. En trötthet som kan vara större på morgonen än på kvällen. När man upplever förpliktelser utan att få ta ansvar.

En remedy mer för tillstånd än för typ.

Affirmation:
”Jag klarar av allt som dagen för med sig”
"Jag känner mej pigg och vaken"
"Glädje är vishet, vishet är kraft"

”För dem som känner att de inte har tillräcklig mental eller fysisk styrka för att kunna bära livets alla bördor. Vardagslivets olika rutiner verkar bli mer än vad de har ork att klara av. Vanligtvis klarar de dock sina uppgifter. Ett medel för dem som känner att sinne och kropp behöver stärkas innan de kan utföra sitt arbete obehindrat.”
(Citat Dr. Bach)

Hem