HONEYSUCKLE
Kaprifol (Lonicera caprifolium)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Ångerfyllda tankar och sorg över det som har varit har givit plats för tankar om nuet och framtiden. Man lyckas med att integrera tidigare erfarenheter och kan lämna händelserna bakom sig. Ökande anpassningsförmåga och mod att möta förändringar.

Nyckel och utmaning: Nostalgi, lever i det förgångna, hemlängtan. Att lösa upp ett fast mönster i ex att leva mer genom sina tidigare liv än här och nu.

Övrigt: Fast i det förgångna. Svårighet att vara i nuet genom att både positiva och negativa minnen tar all plats och hindrar upplevelser av stunden. För mycket energi går åt till det som har varit. Intresset för nuet saknas liksom styrka att möta svårigheter vilket leder till personlig stagnation.

Jämför med Clematis som inte är heller är Här och Nu, utan i framtiden, medan Kaprifol är i det  förgångna. Valnöt kan hjälpa till att bryta kaprifolmönstret; att vara fast i det förgångna.

Affirmation: ”Jag minns det förflutna, men lever i nuet”.

"För dem som lever mycket i det förgångna. Kanske drömmer de sig tillbaka till ett lyckligt förflutet, eller minns en förlorad vän eller ambitioner som de inte lyckats förverkliga. De hyser inte längre något hopp om att goda tider ska komma tillbaka eller att få uppleva mer glädje än den de en gång upplevde.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem