HEATHER
Ljung (Calluna vulgaris)

Tillhör de 7 medhjälparna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i april 1933

Potential: Empati och intresse för andra människor. Inre frid. Bekräftelsen från andra behövs inte längre, vi kan hitta den i oss själva.

Nyckel och utmaning: Självupptagenhet och förstorat behov att tala om sig själv och sina tankar. Alla kan vi hamna i detta tillstånd när vi blir utsatta för stark känslomässig påverkan.

Övrigt: Extrem självfixering på den egna personen. De talar mycket, och mycket sig själva och kan därmed ta energi från andra. Detta gör att de kan känna sig undvikta. De blir ofta ensamma – det de fruktar mest av allt. Ofta blev de inte bekräftade som barn.

Ett behövande, krävande eller svårtillfredsställd barn eller energivampyr kan hjälpas med Cerato och Heather, som där ofta går hand i hand - vi kan inte få det vi behöver från andra, bara från oss själva.

Affirmation: ”Jag älskar mig själv och kan därför älska och bry mig om andra”

"För individer som alltid söker kontakt med första tillgängliga person, eftersom de känner det nödvändigt att diskutera sina angelägenheter med andra, oavsett vilka dessa är. De har en tendens att bli mycket olyckliga om de tvingas vara ensamma under en lång tid.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem