GORSE
Ärttörne (Ulex europaeus)

Tillhör de 7 medhjälparna, tillverkad genom solmetoden
och såg ljuset första gången i april 1933

Potential: Nytt hopp och nytt liv. Förtröstan och förväntan om ny styrka. Optimism som leder till förbättring både fysiskt och känslomässigt.

Nyckel och utmaning: Tankar färgade av hopplöshet och uppgivenhet.

Övrigt: Efter långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande, när allt hopp är ute. Kronisk resignation, man har inte längre förväntningar på att något kan bli bättre. En känsla av att vara fast i ett liv som inte ger någon glädje.

Taggarna väcker upp den som slutat hoppas, och talar med sin vasshet om att inget är försenat. Känn att Du lever!

 

Affirmation:
”Jag övervinner svårigheterna och mitt liv blir bättre.”
"Hoppet helar"
"Varje dag är en ny möjlighet"

"Mycket stark känsla av hopplöshet, har givit upp hoppet att något mer kan göras för dem. Andra människors inflytande eller deras egen önskan att vara omgivningen till lags kan förmå dem att prova olika behandlingar, men samtidigt håller de fast vid sin åsikt att det finns föga hopp om förbättring.”
(Citat Dr. Bach)

Hem