GENTIAN
Gentiana (Gentianella amarella)

Den första av de 12 helarna, tillverkad genom solmetoden och såg ljuset första gången i september 1931

Potential: Förståelse för att det inte finns något misslyckande i Univerusm, så länge man gör sitt bästa oavsett resultatet. Att omvandla tvivel till insikt. Stark uppmuntran till förverkligande trots uppenbara motgångar och kraft att "försöka igen". Stor förmåga att försonas och leva med konflikter.

Nyckel och utmaning: Benägenhet att bli deprimerade och lätt ge upp vid motgångar. Pessimistiska personer med dålig tilltro till sig själva. Tillfälliga bakslag kan upplevas som överdrivet dramatiska.

Övrigt: Brist på tillit till livet och förståelse för att saker och ting inte alltid fungerar som man har väntat sig. Den inställningen kombinerat med negativa förväntningar kan leda till destruktivt beteende.

Mullvadens hög är ett ett berg för gentianan, men blickar vi bara upp, så är det lätt att kliva över dem.

Affirmation:
” Jag gör mitt bästa och därför kan jag inte misslyckas.”
"Allt har en djupare mening"

”För dem som lätt grips av missmod. Trots att de är på bättringsvägen i ett sjukdomsförlopp eller vinner framsteg i vardagslivet, kan små motgångar och hinder lätt leda till misströstan och tvivel av olika slag.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem