ELM
Alm (Ulmus procera)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i mars 1935.

Potential: Snabb återhämtning, mod och krafter kommer tillbaka och de känner positivt ansvar. Inre övertygelse att ha blivit utvald för en svår och krävande uppgift.

Nyckel och utmaning: Känsla av otillräcklighet, utmattning hos starka och sunda personer när uppdraget de tagit på sig är för tungt. Perioder av depression och uppgivenhet.

Övrigt: Kapabla, effektiva, pålitliga och oegennyttiga människor i ansvarsfull ställning som plötsligt drabbas av tillfällig utmattning. De är överhopade med uppgifter, arbetar hårt och glömmer sig själva. Stor styrka kombinerat med känslighet gör dessa personer sårbara.

Luktsaltet som får oss kvickna till.

I Sverige dör almarna sedan ett antal år tillbaka, vilket också kan ha att göra med att vi inte klarar av att ta det ansvar vi vill, eller orkar integreras med varandra.

Affirmation :
”Jag får den hjälp jag behöver för att utföra min uppgift”
"varje situation jag ställs inför har sin egen lösning"

”För dem som utför ett bra arbete, som följer sitt livskall och hoppas på att kunna åstadkomma något betydelsefullt, ofta sådant som kan tänkas vara välgörande för mänskligheten. Då och då förekommer perioder av depression, eftersom de känner att uppgifterna de tagit på sig är alltför svåra och inte ligger inom den mänskliga förmågans möjligheter.”
(Citat Dr. Bach)

 

Hem