CRABAPPLE
Vildapel (Malus pumila)

En av de 19 sista helarna, framställd genom kokmetoden
och såg ljuset första gången i augusti 1935.

Potential: Rening på alla nivåer; fysisk, psykisk, andlig och emotionell. Har fått förmågan att se saker i rätt perspektiv och med riktiga proportioner. De accepterar fullt ut sin kropp och sitt utseende.

Nyckel och utmaning: En känsla av inre och yttre orenhet; bacillskräck, renlighetsmani - i grunden en form av självförakt.

Övrigt: Tvångsmässig inställning till smuts, sjukdom, hudutslag och kroppslig utsöndring av olika slag. Allt måste vara rent, snyggt och perfekt. För stark koncentration på detaljer och oviktiga småsaker.

För alla hudproblem, sår och psoriasis - problem med att hålla sina gränser. Dr Bach började inse effekten när hans egna problem med eksem på händerna försvann när han arbetade med CrabApple.

Bra vid avgiftning, fasta och vid rädsla för matförgiftning. Perfekt för att rena rum, behandlingsbänkar och sig själva mellan behandlingar. Att ha i ett badkar för att rena auran, eller för att rena kristaller. Också för kvinnor som inte vill amma, eller människor som känner att de vill förändra något med sin kropp, ex. vid ätstörningar.

Tillägsblomma i Rescue Remedy cream för att hålla den ren.

Affirmation:
“Jag tycker om mig själv precis som jag är”
"Intrycken flödar igenom mej"
"Min innersta kärna är ren och klar"

”Detta är ett renande medel. För dem som känner att de på något vis är orena. Ofta kan det röra sig om något bagatellartat; hos andra kan det vara fråga om en allvarlig sjukdom som nästan försummats därför att personen i stället uppehåller sig vid något tämligen oväsentligt. I båda fallen är personerna angelägna om att bli fria från just det ting som de fäst så stor vikt vid och som de anser vara så avgörande att det måste botas. De känner sig uppgivna om behandlingen misslyckas. Eftersom detta medel är ett renande medel är det till stor hjälp vid rengörandet av sår om patienten har anledning att misstänka att det har kommit in något gift som måste bort.”    (Citat Dr. Bach)

Hem