Bakgrunden till Aura-Soma

1918 föddes Vicky Wall i England. Hon var det sjunde barnet i ett hem där fadern var en förkunnare av den Judiska Mystiken; Kaballa. Hemligheterna inom denna  lära förs vanligtvis inte vidare till flickor - men fadern var en generös och uppmärksam man som tidigt insåg och förstod att stimulera Vickys Gåvor och Förmågor.

Fadern hade ofta med Vicky i parker och den fria naturen där han lät henne ta del av kunskapen kring örter, växter och mineraler. Hon började också redan här, på olika nivåer av sitt eget medvetande, att utforska och förstå den energi, healing och kärlek som kommunicerades från naturen och dess väsen. Redan i denna tidiga ålder såg och upplevde Vicky också auran kring människor och naturen, och detta måste ha varit något av det som tände det ljus inom Vicky som senare skulle komma att resultera i Aura Soma.

Efter att Vicky i ung ålder börjat arbeta på ett Naturapotek stannade hon där i över 40 år och lärde allt det som fanns där att lära kring naturens mirakler. En del av Vickys eget mirakel var att hon fick chansen att utveckla sin inre syn och sitt tredje öga - hon blev nämligen blind i mitten av 1970-talet.

Efter att tre nätter i rad fått starka, klara drömmar som tydligt bad henne att "dela vattnet mitt barn" gick hon ner i sitt laboratorium och guidad från Högra Ljus började hon skapa de första oljorna kring färghealing. Från början förstod nog inte Vicky storheten i det hon just skapat - men ganska snart insåg hon det och fortsatte att arbeta med sitt inre seende och fortsatte att skapa grunden och ursprunget till Aura-Soma, och den tradition i vilken vi fortsätter att möta livet, Universum och varandra. Genom Den villkorslösa kärlek som Aura-Soma bjuder till!

I början av 80-talet gick Vicky över till Andra Sidan, och fortsätter sitt intensiva arbete med Aura Soma som en inspiration, guide och ledstjärna för oss som finns på denna sidan. Den som tog över, och fortfarande leder den fysiska utvecklingen av oljorna, är Vickys trognaste medarbetare Mike Booth. Men alla och envar som arbetar med Aura Soma - på vilket sätt det än må vara - kan när som helst kontakta, Guidas och låta sig Inspireras av Vickys Energier.

Vad är Aura-Soma?

Aura-Soma är ett system för healing och självkännedom baserat på energier från färger, örter och kristaller - som i sin tur bygger uteslutande på de kraftfull redskap som naturen själv givit oss för att nå frid, insikt och komma i kontakt med vårt ursprung: Ljus! De vibrationer som vi alla består utav - den rörelseenergi som är grunden för allt som existerar. Den del av Gud, Universum, Kärleken eller Livet som är Vi. Du. Metoden att hela och förena kropp och sinne med hjälp av färger och vibrationer är inte på något sätt ny. De äldsta färg och healingrummen man känner till idag är mer än 4500 år gamla och belägna både i Egyptiska, Kinesiska och Indiska tempel. I dessa har man behandlat och botat olika psykiska och fysiska åkommor utefter kunskapen om att allt hänger samman - och kan symboliseras av och förenas i i Ljus och färger.

Grunden i hela Aura-Soma är de 104 tvådelade balansflaskor, som består av olja av högsta helt vegetabiliska kvalitet och källvatten från en källa i Linconshire i Engand. Dessa unika flaskor rymmer olika färger som visar på och inspirerar till de olika energier och vibrationer de står för. De symboliserar olika nivåer av vårt medvetande, och det är genom att belysa dessa undermedvetna processer som Aura Soma kan hjälpa oss här och nu. Färgerna reflekterar våra behov, och du väljer själv ut de färger du på någon nivå känner dig dragen till - och utefter detta samtalar vi de olika betydelserna och energierna som påverkar dej. Genom färgerna öppnar du upp till en större medvetenhet om vem du är och vilka utmaningar du går igenom - både här och nu, och de du har med dej från tidigare och som fortfarande gör sig påminda. 

Färgernas språk är ett universellt och djupgående språk. Alla har vi hört att man kan se världen genom rosafärgade glasögon, att man är så arg att man ser rött, att man är grön av avund eller att någon har ett hjärta av guld. Det är bara några exempel på hur vi redan, mer eller mindre omedvetet, använder färgernas språk i vardagen. De färger du väljer att omge dig med, i ditt hem eller de kläder du har på dig, reflekterar både dina egenskaper och dina behov. Färgerna vi väljer reflekterar också de behov och egenskaper som vi gömt i djupet av oss själva, och vårt färgval hjälper oss att känna igen dessa behov på ett djupt plan och hjälper - att förstå vem vi verkligen är.

Aura-Soma ger en mycket djup och grundläggande behandling av de orsaker som fysiska och psykiska symptom är ett uttryck för, och helandet av dessa djupa sår och obalanser gör att kontakten med vårt inre underlättas. Vi motar också en del av problemen i grind genom att identifiera orsakerna långt innan de tagit sig fysisk eller psykisk form - att se vilka energier och undermedvetna tankar som rör sig kring ögonblicket.

Aura-Soma är ett spännande färgsystem. Genom Aura-Soma kan du använda naturens dynamiska, levande energier för att få hjälp på många olika sätt. Aura-Soma kan hjälpa dig att älska dig själv. Den största kraft vi äger är kärleken och om vi förstår att vi måste älska oss själva, innan vi kan älska andra, kan vi se stora förändringar i våra liv.

Aura betyder ljus och Soma kommer från grekiskan och betyder kropp eller i en djupare mening, varelse. På sanskrit betyder det dessutom Levande enerig - Aura-Soma betyder alltså ljusvarelse, eller den levande energin inom oss - och det är den inom och utom oss själva som det är ett av målen med Aura-Soma att finna fram till, och låta skina.

Hur går en Konsultation till?

Kontakta en Aura-Soma terapeut du känner att du har förtroende för, och låt han eller hon introducera dig alla de vackra flaskorna och färgerna. Intuitivt väljer du ut ett antal flaskor som du känner dig mest attraherad av och sedan  tolkar terapeuten, i samråd med dig, de energier och meningar som ligger i ditt val. Dessa flaskor är en spegelbild, på olika nivåer, av vem du är, var du befinner dig just nu, vad som tynger dig och vart du är på väg. Tolkningen kommer att öka din förståelse för vem du är och vilka egenskaper som finns inom dig. Under samtalet plockas sedan vidare flaskor ut som visar på bakomliggande orsaker, möjliga framtidsvägar och stimulerande utmaningar. Varje flaska är en del av både det numerologiska systemet, representeras av ett Tarotkort och har sin bestämda plats i Kabbalans Livets Träd. Och ju djupare ni sjunker in i färgernas undre lager och inspirerande skönhet - desto närmre kommer ni också kärnan av både det som kan tänkas ligga i vägen, och det som kan vara lösningen.

Vid slutet av konsultationen kommer din terapeut, tillsammans med dig att välja ut den eller de flaskor som är de mest gynnsamma för dig att använda i ditt fortsatta arbete med dej själv. Ni kommer också att komma fram till vilken pomander och quintessens som kan hjälpa och stödja dig i din process. Dessa produkter får du med dej om du vill och får på så sätt chans att ta med dej energierna och redskapen hem, kan börja lösa problem och heala blockeringar, och låta dessa kärleksfulla processer bli en del av ditt liv.

Under den här tiden kan du självklart alltid kontakta din terapeut om du har funderingar och om du behöver stöd i din process, vad det än gäller. Terapeuten har förståss sträng tystnadsplikt, och du kan vara säker på att det som sägs mellan er, stannar där. Bästa sättet att upptäcka hur Aura-Soma kan hjälpa dig är helt enkelt att få en konsultation av en utbildad terapeut - Du har inget att förlora...

Terapeuten!

Det är inte vem som helst som kan kalla sig Aura-Soma terapeut, även om det fritt fram för vem som helst att skaffa flaskorna. Utbildningen till en Internationellt Licensierad Aura-Soma terapeut är gedigen och gör att bara de som är verkligt seriösa till slut blir de som fullt ut arbetar professionellt med dessa underbara redskap. I Sverige finns det idag en lärare och förutom att arbeta med dessa under flera längre intensiva utbildningar, ska den som vill kalla sig Aura-Soma terapeut bl.a. skriva flera större uppsatser, studera anatomi och under en längre tid genomföra och i detalj redovisa ett stort antal konsultationer. Dessutom måste varje Aura-Soma terapeut varje år vidareutbilda sig för att få ett förnyat praktiseringstillstånd.

Detta skriver jag inte för skrämma någon som själv vill blir terapeut. Tvärtom, jag rekommenderar alla som är sugna att göra det, för det är något av det mest fantastiska jag gjort. Men genom att kort beskriva en del av det som krävs av en terapeut vill jag bara visa på den seriositet och gedigna tanke som ligger bakom de som tar detta yrke på allvar.