Aura 
Vår kropp utanför kroppen

All materia, inklusive oss själva, omges av ett kraftfält som är både en informationskarta och ett ytterst känsligt perceptionssystem. Genom detta energifält står vi också i direkt kontakt med allt och alla andra, som sänder ut och tar emot med sina system. Det är dessa budskap som Du plockar upp med Din intuition och Din känsla. Detta är Auran.

Man kan känna och se denna sin egen eller andra människors, växters och sakers auror både med sina fysiska ögon och intuitivt. Detta är något som jag tror ex. barn och djur kan gör naturligt, men att det är en förmåga som många "lär sig av med" i vuxen ålder. Jag tror däremot att alla kan återupptäcka denna kunskapen, mer eller mindre.  

Har Du t.ex. någon gång instinktivt tyckt illa om en person Du precis träffat, trots att den betett sig vänligt och tillmötesgående eller fått en känsla av att någon mått dåligt fastän han/hon uppfört sig precis som vanligt? Eller som när Du känner att någon tittar på Dej utan att Du kan se den som gör det? Detta kan ju bero på många olika orsaker men en av de skulle kunna vara att Du just kommit in i den personens energifält - i hans eller hennes aura, och där plockat upp de vibrationer den här personen sänder ut - alltså upplevt någon annans Aura. 

Så svårare än så är det alltså inte - Egentligen! 

Den mänskliga Auran är en intressant fysisk, känslomässigt, mental och andlig "karta" över personens liv. Vår Eterkropp, eller vår oändliga kropp utanför vår fysiska kropp, som t.ex. auran är just oändlig, och begränsas bara av min tanke. Den tror jag står i kontakt och på något sätt samverkar med Alltet - och ju mer andliga vi tillåter oss att vara, desto större bli vår tanke och medvetenhet om detta Allt - och då också vår kropp - vårt Jag.

Information uppifrån högre nivåer och djupt inifrån oss själva  tror jag också kan fungera som avtryck eller intryck på vår Aura och omvandlas till den mosaik av färger, vibrationer och energier som vår Aura består av. Den har i sin tur i viss mån byggts upp under, inte bara vår livstid, utan alla våra inkarnationer. Den avslöjar också tankemönster, liksom ebb och flod o fysisk och känslomässig energi och avslöjar vilka områden som skulle må bra av healing eller förbättrat energiflöde och vilka effekter det skulle ha.

Det är detta avtryck som vi upplever när vi ser eller känner auran. Det är också detta som ett skickligt medium eller terapeut kan ex måla av eller beskriva.